”Som fysioterapeut hjälper jag människor att orka på jobbet och på fritiden."

Företagsfysioterapeut Satu Ritola

Företagsfysioterapeut Satu Ritola med 20 års erfarenhet i branschen har jobbat på TT Botnia sedan företaget grundades. Hennes passion för att stödja funktionsförmågan och hjälpa kunder att klara av dagens hektiska arbetsliv gör hennes arbete meningsfullt.

Satu kopplar sitt karriärval till sin idrottsbakgrund då hon som ung var aktiv inom friidrott.

– Jag kände på mig att min karriär på ett eller annat sätt skulle ha något med idrott att göra, säger hon.

Hon valde fysioterapi som yrke och år 1995 tog Satu examen och började arbeta på en privat läkarmottagning. Till arbetsuppgifterna hörde också en del företagshälsovård vilket väckte Satus intresse för den bransch hon numera jobbar i, företagsfysioterapin. Vid sidan av arbetet bekantade hon sig närmare med branschen och genomförde de nödvändiga specialiseringskurserna vid Arbetshälsoinstitutet.

 

Efter att ha specialiserat sig riktade Satu helt in sig på företagsfysioterapi: hon bytte jobb och sedan dess har karriären fortsatt inom samma område.

En ombytlig och rörlig vardag

Satu beskriver företagsfysioterapeutens vardag som väldigt mångsidig och att veckorna aldrig följer samma mönster. I arbetet kombineras motion, handledning och främjande av arbetsergonomi.

– Mina arbetsdagar består av individuell kundmottagning, gruppaktiviteter, besök på arbetsplatser samt vägledning och rådgivning. Att arbeta i förebyggande syfte är väldigt viktigt och mitt mål är att stödja bevarandet av kundernas arbets- och funktionsförmåga så att de kan vara friska i sitt arbete så länge som möjligt.

 “Att arbeta i förebyggande syfte är väldigt viktigt.”

Satus arbete är på många sätt rörligt – inte bara på grund av arbetsplatsbesöken utan ibland varierar till och med hennes egen arbetsort.

– Mitt arbetsområde omfattar Ilmola och Jalasjärvi men jag hoppar också in ibland i Kauhajoki och Vasa. Det är fantastiskt att få se de olika enheternas arbetssätt och att få träffa kollegor utanför mina egna arbetsställen.

Funktionsförmågan stöds inte bara för arbetets skull

En av de bästa känslorna enligt Satu är när en klient har fått den hjälp den behöver: klienten orkar förutom med arbetet också med fritiden.

– Jag tycker det är viktigt att människor inte bara behandlas för arbetets skull. Mitt mål är att klienten också ska orka på sin fritid och ha resurser för att ta hand om sin fysiska hälsa. Människan är en helhet vars välmående på fritiden också stödjer arbetsförmågan, förklarar Satu.

"Jag tycker det är viktigt att människor inte bara behandlas för arbetets skull", säger Satu Ritola.

”Det är meningsfullt att genom sitt arbete kunna påverka kundernas välbefinnande på ett bredare plan.”

I dagens arbetsliv ökar belastningen och pressen vilket enligt Satu märks på de fysiska symptom människor har.

– När arbetsbördan hos en person blivit för tung kan den först ta sig uttryck i till exempel ryggbesvär. Det är meningsfullt att genom sitt arbete kunna påverka kundernas välbefinnande på ett bredare plan och vid behov hänvisa dem till andra yrkesmänniskor.

Träning och stöd från arbetskamrater

TT Botnias arbetsfysioterapeuter utgör en sammansvetsad gemenskap där man drar nytta av varje persons styrkor.

– Vissa har ett specifikt område där de har fördjupad kunskap. Man kan alltid be om professionella råd av någon av kollegorna, beroende på vad frågan handlar om.

“Man kan alltid be om professionella av någon av kollegorna.”

Förutom stödet från arbetskamraterna är egentid viktig för Satu. Motion är ett bra sätt för henne att återhämta sig från arbetet. Eftersom hennes barn redan är vuxna har hon gott om tid för egna hobbyer.

– Motion är mitt sätt att ladda batterierna. Jag går på gym, joggar och utövar kickboxning. Dessutom gillar jag att arbeta med händerna. Jag är inte intresserad av att sticka men jag tycker om att bygga och snickra, berättar Satu.

 

– Att upprätthålla balansen mellan fritid och arbete är viktigt och för tillfället kan jag säga att jag är mycket nöjd med mitt jobb. Det här är rätt bransch för mig, säger Satu avslutningsvis.