Työterveyspalvelut

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.

Sopimus työterveyspalveluista

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut. Lue, mitä kaikkea lakisääteisiin työterveyspalveluihin kuuluu, ja mitä ei.

 

Työnantaja solmii työterveyshuoltopalveluiden tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

 

TT Botnia nimeää asiakasyritykselle työterveystiimin.

Sopimuksen tekemisen jälkeen työantaja ja työterveyshuollon edustajat laativat yhdessä työpaikkaselvityksen perusteella toimintasuunnitelman, jossa ovat tarkemmat tiedot työterveyshuoltotoiminnan sisällöstä.

Tavoitteenamme on luotettava ja laadukas työterveyshuollon kokonaisuus yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työterveyshuollon tavoitteet

  • Terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö
  • Hyvin toimiva työyhteisö
  • Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
  • Työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa

KELA:n tuki työnantajalle

Työnantajalla on oikeus sairausvakuutuslain perusteellasaada KELA:lta korvausta työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.