TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Företagshälsovårdstjänster​

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Avtal om företags-hälsovårdstjänster

Enligt företagshälsovårdslagen skall arbetsgivaren ordna företagshälsovårdstjänster åt sina anställda. Bekanta dig med vad som inkluderas och inte inkluderas i de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna.

Arbetsgivaren gör ett skriftligt avtal med företagshälsovårdsproducenten i vilket det framgår hur företagshälsovården är ordnad samt tjänsternas innehåll och omfattning.

Inom TT Botnia utnämns en eget företagshälsovårdsteam (företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog). Vår strävan är en pålitlig och kvalitativ företagshälsovård i samarbete med arbetsgivaren.

Efter att avtalet undertecknats uppgör representanter för arbetsgivare och företagshälsovård tillsammans en verksamhetsplan som baserar sig på arbetsplatsutredning. I verksamhetsplanen framgår noggrannare uppgifter om företagshälsovårdens innehåll.

Företagshälsovårdens mål

  • En hälsosam och säker arbetsmiljö
  • En välfungerande arbetsgemenskap
  • Förebyggande av sjukdomar och olyckor som hänförs till arbetet
  • Upprätthållande och befrämjande av arbetstagarens arbets– och funktionsförmåga under olika skeden i arbetslivet

FPA:s stöd till arbetsgivaren

Enligt sjukförsäkringslagen har arbetgivaren rätt att få ersättning från FPA för nödvändiga och rimliga företagshälsovårdskostnader.