TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Arbetsplatsutredning

Arbetsplatsutredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning. Företagshälsovården bekantar sig med arbetet och förhållanden på arbetsplatsen genom arbetsplatsutredningar och arbetsplatsbesök. Målet är att bedöma hälsofaror och -risker i arbetet samt vilken betydelse förhållandena på arbetsplatsen har för hälsan och arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningarna görs mångprofessionellt i samarbete med arbetsgivaren.

 

Arbetsplatsutredningen görs alltid i början av verksamheten, när arbetsförhållanden förändras samt med viss tidsintervall. Arbetsplatsutredningen kan också bestå av ergonomiska kartläggningar, utredningar om arbetsatmosfären och arbetshygieniska mätningar.

 

Är du intresserad av företags­hälsovård?

Lämna en öppen offertförfrågan till oss – vi återkommer till dig med ett skräddarsytt erbjudande inom ca 2 arbetsdagar. Vid behov kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare information, och vid behov kommer vi att föreslå ytterligare tjänster som passar dig som helhet.

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Se våra andra företags-hälsovårdstjänster

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.