TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Förstahjälpskolningar

Förstahjälpskolningar

Första hjälpen utbildningar, FRK

Arbetarskyddslagen förutsätter upprätthållande av första hjälpen färdigheter och beredskap på arbetsplatser. Vi ordnar första hjälpen kurser till våra klienter på olika nivåer som ger färdigheter och mod att agera även i oväntade nödsituationer och kursens innehåll kan modifieras enligt företagets behov. Våra första hjälpen kurser är i enlighet med FRK kurser och våra utbildare som arbetar inom företagshälsovården är officiellt godkända utbildare i första hjälpen och hälsokunskap (UFH).

Röda Korsets kurser kan också ordnas som kombinationsutbildningar. Då utförs teoridelen på online och närstudier förverkligas genom övningar tillsammans med utbildaren.

I vårt kursutbud finns:

Svenskspråkiga kurser:

  • FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R närstudier
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R webinar
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R online kurs
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R närstudier
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R webinar
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R kombinationsutbildning
  • FRK Första Hjälpen FHJ 1 R 16 t närstudier
  • FRK Första Hjälpen FHJ 1 R16 t webinar
  • FRK Första Hjälpen FHJ 1 R16 t kombinationsutbildning
  • Livräddande Första Hjälpen för elarbetare 8h, närstudier

 

Tilläggsuppgifter om kurserna:

Minna Bonn, 040 7585199, minna.bonn@ttbotnia.fi

Outi Rasinperä, 040 5498699, outi.rasinpera@ttbotnia.fi

Är du intresserad av företags­hälsovård?

Lämna en öppen offertförfrågan till oss – vi återkommer till dig med ett skräddarsytt erbjudande inom ca 2 arbetsdagar. Vid behov kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare information, och vid behov kommer vi att föreslå ytterligare tjänster som passar dig som helhet.

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.