Förstahjälpskolningar

Förstahjälpskolningar

Första hjälpen utbildningar, FRK

Arbetarskyddslagen förutsätter upprätthållande av första hjälpen färdigheter och beredskap på arbetsplatser. Vi ordnar första hjälpen kurser till våra klienter på olika nivåer som ger färdigheter och mod att agera även i oväntade nödsituationer och kursens innehåll kan modifieras enligt företagets behov. Våra första hjälpen kurser är i enlighet med FRK kurser och våra utbildare som arbetar inom företagshälsovården är officiellt godkända utbildare i första hjälpen och hälsokunskap (UFH).

Röda Korsets kurser kan också ordnas som kombinationsutbildningar. Då utförs teoridelen på online och närstudier förverkligas genom övningar tillsammans med utbildaren.

I vårt kursutbud finns:

Svenskspråkiga kurser:

 

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R närstudier

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R webinar

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t R online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R närstudier

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R webinar

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t R kombinationsutbildning

FRK Första Hjälpen FHJ 1 R 16 t närstudier

FRK Första Hjälpen FHJ 1 R16 t webinar

FRK Första Hjälpen FHJ 1 R16 t kombinationsutbildning

Livräddande Första Hjälpen för elarbetare 8h, närstudier

Tilläggsuppgifter om kurserna:

Minna Bonn, 040 7585199, minna.bonn@ttbotnia.fi

Outi Rasinperä, 040 5498699, outi.rasinpera@ttbotnia.fi

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Arbetsplats-
utredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning.

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Företags-
psykologtjänster

Målet för företaspsykologens verksamhet är att stöda såväl individens som arbetsgruppens arbets- och funktionsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.