Det finns för närvarande ett problem med våra nätverksanslutningar. Telefoner och nätverksanslutningar är för tillfället nere.

Med ett stort hjärta - för dig

Vad är TT Botnia?

Välbefinnande skapar framgång. Tillsammans för det bästa inom arbetsmiljön! Vi är med och utvecklar och säkerställer våra medarbetares välbefinnande i enlighet med företagets strategi.
TT Botnia Oy är ett aktiebolag som ägs av kommuner och välfärdsområden, vars verksamhet är att producera, erbjuda och distribuera olika företagshälsovårdstjänster  i Österbotten och Sydösterbotten

Kunderna har högsta prioritet 2023 och i framtiden

För TT Botnia har 2023 varit en tid för utveckling och förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Timo Ylilauri, företagets verkställande direktör, säger att året har varit fullt av viktiga milstolpar, såsom etableringen av distanstjänster, som var en av årets mest betydelsefulla prestationer.

Läs mera

Lätt tillgänglig och pålitlig företagshälsovård

Arbetsplatsutredning
Hälsogranskning
Stöd för arbetsförmåga
Företagspsykologtjänster
Företagsfysioterapeuttjänster
Gruppaktiviteter
Företagshälsovårdsbaserad sjukvård
Sjömanshälsovård

Mobilanmälan

Vi tar i bruk mobilanmälan från och med 2.10.23 Du kommer att få ett textmeddelande till din telefon, Du kan registrera dig genom att svara på meddelandet när du kommer till receptionen.

Läs mer