Välj den verksamhetspunkt där du vill bli betjänad. 

Kurikka verksamhetspunkt

tel 06 521 5500 kl 8 – 10.30

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning

tel. 06 521 5542 må-fre kl. 8 – 10.30

Öppet må-to kl. 8–16, fre kl. 8-14

 

Mäkitie 47
61300 Kurikka

fornamn.efternamn@ttbotnia.fi

Vad är TT Botnia?

Välbefinnande skapar framgång. Tillsammans för det bästa inom arbetsmiljön! Vi är med och utvecklar och säkerställer våra medarbetares välbefinnande i enlighet med företagets strategi.
TT Botnia Oy är ett aktiebolag som ägs av kommuner och kommunföreningar, vars verksamhet är att producera, erbjuda och distribuera olika företagshälsovårdstjänster  i Österbotten och Sydösterbotten.

Coronavaccinering i Vasa

Covid-vaccinerna   ges på Vasa mottagning  och man kan boka tid via nätbokningen http://www.ttbotnia.fi Kontrollera först att din arbetsgivare har kommit överens om vaccinationerna via TT Botnia. Du får en tidsbokningskod från din arbetsgivare.

Läs mera

Enkelt och pålitlig företagshälsovård

Arbetsplatsutredning
Hälsogranskning
Stöd för arbetsförmåga
Företagspsykologtjänster
Företagsfysioterapeuttjänster
Gruppaktiviteter
Företagshälsovårdsbaserad sjukvård
Sjömanshälsovård

Coronavaccinering i Vasa

Covid-vaccinerna   ges på Vasa mottagning  och man kan boka tid via nätbokningen http://www.ttbotnia.fi Kontrollera först att din arbetsgivare har kommit överens om vaccinationerna via TT Botnia. Du får en tidsbokningskod från din arbetsgivare.

Läs mer