Det finns för närvarande ett problem med våra nätverksanslutningar. Telefoner och nätverksanslutningar är för tillfället nere.

Med ett stort hjärta - för dig

Vad är TT Botnia?

Välbefinnande skapar framgång. Tillsammans för det bästa inom arbetsmiljön! Vi är med och utvecklar och säkerställer våra medarbetares välbefinnande i enlighet med företagets strategi.
TT Botnia Oy är ett aktiebolag som ägs av kommuner och kommunföreningar, vars verksamhet är att producera, erbjuda och distribuera olika företagshälsovårdstjänster  i Österbotten och Sydösterbotten.

Generell höjning på prislistan fr.o.m 1.1.2023

På grund av den kraftiga inflationen och ökningen av den generella prisnivån reviderar TT Botnia Ab sin prislista från och med 1.1.2023 med en generell höjning på för det mesta +2%.      För att möta den ökade efterfrågan på sjukvårdstjänster kommer vi att lägga till

Läs mera

Framgångs-certifikat till TT Botnia

Vi har fått Framgångs-certifikat som beviljas endast till få finska företag. Framgångsmärket är garanti för kvatlitet och tillförlitlighet. Det berättar om att företaget kan sköta sina kunder, affärer samt personal väl. Ett Tack för denna förtjänst tillhör våra arbetstagare, kunder och samarbetspartners- ni gör framgången

Läs mera

Lätt tillgänglig och pålitlig företagshälsovård

Arbetsplatsutredning
Hälsogranskning
Stöd för arbetsförmåga
Företagspsykologtjänster
Företagsfysioterapeuttjänster
Gruppaktiviteter
Företagshälsovårdsbaserad sjukvård
Sjömanshälsovård

Generell höjning på prislistan fr.o.m 1.1.2023

På grund av den kraftiga inflationen och ökningen av den generella prisnivån reviderar TT Botnia Ab sin prislista från och med 1.1.2023 med en generell höjning på för det mesta +2%.      För att möta den ökade efterfrågan på sjukvårdstjänster kommer vi att lägga till

Läs mer

Framgångs-certifikat till TT Botnia

Vi har fått Framgångs-certifikat som beviljas endast till få finska företag. Framgångsmärket är garanti för kvatlitet och tillförlitlighet. Det berättar om att företaget kan sköta sina kunder, affärer samt personal väl. Ett Tack för denna förtjänst tillhör våra arbetstagare, kunder och samarbetspartners- ni gör framgången

Läs mer

Förändringar i telefontider i Vasa området 1.1.2022

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning   06 5215502  må-fre kl. 8 – 10    vårdbedömning och rådgivning tidsbokning till läkare   Via elektronisk tidsbokning kan du behändigt boka tid: telefontid till företagshälsovårdare mottagningstid till företagshälsovårdare  mottagningstid till företagsfysioterapeut Hälsovårdarchat: Du kan kontakta vårdbedömningen vardagar mellan kl. 8 och 12.

Läs mer