TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Hälsovård för lantbruksbranschen

Visste du att FöretagsBotnia som en av få tjänsteleverantörer också erbjuder enbart lagstadgade företagshälsovårdstjänster för jordbruksföretagare?

Företagshälsovård utgör en väsentlig del av det tjänsteutbud som stödjer välbefinnandet och arbetssäkerheten för jordbruksföretagare. FöretagsBotnia är en av få tjänsteleverantörer med ramavtal som konkurrensutsätts av MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) och som erbjuder mångsidiga företagshälsovårdstjänster för jordbruksföretagare och deras anställda.

Vad är företagshälsovård för lantbruksbranschen?

Lantbruksbranschens företagshälsovård hjälper jordbrukaren att utveckla välbefinnandet i arbetet. Den hjälper till att bedöma hälsorisker och belastningsfaktorer i arbetet och arbetsmiljön samt erbjuder åtgärder för att hantera dem.

Till exempel görs gårdbesök med 1–4 års mellanrum, beroende på individuella behov. Företagshälsovården kallar också jordbruksföretagaren till hälsoundersökning enligt regelbundna intervaller, vanligtvis med 1–3 års mellanrum, med hänsyn till hälsoriskerna i arbetet samt lantbruksföretagarens hälsotillstånd och ålder.

Till jordbruksföretagarens företagshälsovård hör bland annat:

Bedömning av faror och belastningsfaktorer i jordbruksarbetet och arbetsmiljön
Främjande och stödjande av hälsa och arbetsförmåga
Förebyggande, behandling och uppföljning av yrkessjukdomar och arbetsskador
Förebyggande av arbetsolyckor
Rehabilitering

Vilken typ av företagshälsovård passar just mig/vår gård?

YritysBotnia erbjuder som en av få tjänsteleverantörer enbart lagstadgade företagshälsovårdstjänster. Vi finns här för att hjälpa dig och erbjuda högklassiga företagshälsovårdstjänster som anpassas efter varje företagares behov. Tveka inte att kontakta oss och diskutera hur vi bäst kan betjäna just dig och din gård!

Ett skriftligt avtal ingås för att köpa företagshälsovårdstjänster, där tjänstens innehåll och villkor specificeras. Jordbruksföretagare får dessutom 20 % rabatt på OFLA-försäkringspremien om avtalet har varit i kraft den 1 oktober under föregående år.

Visste du att jordbruksföretagare kan få upp till 60 % ersättning från FPA för företagshälsovårdens kostnader?

Ersättningen beviljas automatiskt från fakturans pris när företagaren har gett företagshälsovården skriftligt tillstånd att ansöka om direkt ersättning från FPA.

Är du intresserad av företags­hälsovård?

Lämna en öppen offertförfrågan till oss – vi återkommer till dig med ett skräddarsytt erbjudande inom ca 2 arbetsdagar. Vid behov kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare information, och vid behov kommer vi att föreslå ytterligare tjänster som passar dig som helhet.