Kontaktinformation

Lillkyrös servicepunkt

(stängd för tillfället)

tel. 06 521 5500

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning

tel. 06 521 5502 kl. 8 – 12

 

l

Vähänkyröntie 18
66500 Vähäkyrö

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

 

Vasa enhet

tel. 06 521 5500

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning

tel. 06 521 5502 kl. 8 – 12

Öppet må-fre kl. 8 – 16

l

Storalånggatan 35
65100 Vasa

 

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

 

Korsholms enhet

tel. 06 521 5500

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning

tel. 06 521 5502 kl. 8 – 12

Öppet må-to kl. 8 – 16, fre kl. 8 – 14

Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

 

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

 

Malax mottagning

Tel. 06 521 5500

Öppet må – to kl. 8–15.45, fre kl. 8 – 14

Stampvägen 2

66100 Malax

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

Korsnäs servicepunkt

tel. 06 521 5500

 

 

Korsnäs hälsogård,

Norrbyvägen 9

66200 Korsnäs

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

 

Lappajärvi

tel. 06 521 5500 kl. 8 – 11

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning:

tel. 06 521 5562 kl. 8 – 10

Öppet må, ti kl. 8 – 15.30, fre kl. 8 – 14.

Vanhalantie 8 A
62600 Lappajärvi

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

Vimpeli

tel. 06 521 5500 kl. 8 – 11

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning:

tel. 06 521 5562 kl 8 – 10

Öppet må, ti kl. 8 – 15.30, fre kl. 8 – 14.

Opintie 1
62800 Vimpeli
förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

 

Lehtimäki

tel. 06 521 5500 kl 8 – 11

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning

tel. 06 521 5562 kl 8 – 10

Öppet må, ti kl 8 – 15.30, fre kl 8 – 14.

Erityiskuja 1,

63500 Lehtimäki

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

Alajärvi

tel. 06 521 5500 kl 8 – 11

Företagshälsovårdarens telefonrådgivning:

06 521 5562 må-fre kl 8 – 10

Öppet må -to kl 8-16, fre kl 8-14

Lääkärintie 1
62900 Alajärvi

förnamn.efternamn@ttbotnia.fi

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Företags-
psykologtjänster

Målet för företaspsykologens verksamhet är att stöda såväl individens som arbetsgruppens arbets- och funktionsförmåga.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Arbetsplats-
utredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning.

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.