TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Företagsfysioterapeut tjänster

Nainen-fysioterapeutin-vastaanotolla

Företagsfysioterapeut tjänster

Deltar i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet.

 

Ergonomisk kartläggning, rådgivning och vägledning på arbetsplatser.

 • Kartläggning av ergonomi
 • Kartläggning av behovet av specialarbetsglasögon
 • Bedömning av arbetets fysiska belastning
 • Skriftliga rekommendationer utgående från arbetsplatsbesöken

 

Verksamhet på arbetsplatserna för att upprätthålla arbetsförmågan.

 • Rådgivning vid ergonomisk planerig av arbetsutrymmen
 • Handlednings- och rådgivningstillfällen för                                           arbetsgemenskapen gällande ergonomi och hälsosamma                 levnadsvanor
 • Stöd för arbetsgemenskapens välbefinnande i arbetet.
 • Tidigt stöd

 

Individuella besök

 • Via företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare
 • Fysioterapeutens direktmottagning
 • Fysioterapeutisk undersökning, handledning och rådgivning
 • Bedömning av kondition och funktionsförmåga samt                         motionsrådgivning och testningar

 

Rådgivnings- och vägledningstillfällen (grupper)

 • Viktkontrollgrupper tillsammans med företagshälsovårdare
 • Stresshanteringsgrupper
 • Grupper med inriktning på problem i stöd- och rörelseorganen
 • Firstbeat Life

Företags fysioterapeuterna blir yrkespersoner inom företagshälsovården

From. 1.1.2022 övergår företagsfysioterapeuterna från att vara sakkunniga till att vara yrkespersoner. Förändringen medför att företagsfysioterapeuten får en större roll i hälsovårdsprocesserna. Förändringen medför en självständigare verksamhet och beslutsförhet, som en del i det mångprofessionella företagshälsovårds samarbetet. I framtiden kan företagsfysioterapeuten fungera självständigt på arbetsplatsen och stöda arbetstagaren på arbetsplatsen. Företag och arbetstagare kan i framtiden vara direkt i kontakt med företagsfysioterapeuten, samt söka sig till mottagningen utan företagshälsovårdsläkarens- eller hälsovårdarens bedömning.

 

Den nya lagändringen 1.1.2022, medför att de begränsningar FPA haft, gällande antal besök till företagsfysioterapeutens mottagning, kommer att försvinna. Denna ändring kommer att uppdateras till företagens verksamhetsplan, i samband med samarbetsmötena med företaget.

Företansfysioterapeutens service
Arbetstagaren

Vid mottagningen:

 • Att främja funktionsförmåga och att orka på arbetet
  • Hälsogranskningar
  • Test av kondition och funktions förmåga
  • Undersökningar och tester
  • Motionsrådgivning
  • Fysioterapeutisk undersökning, handledning och rådgivning vid besvär i stöd- och rörelseorgan som hotar arbetsförmågan
 • Direktmottagning vid akuta besvär i stöd- och rörelseorganen
 • Företagshälsövårdsdiskussioner

På arbetsplatsen:

 • Riktade arbetsplatsbesök; värdering, utlåtande, rekommendationer, handledning och rådgivning
  • Arbetets belastningsfaktorer
  • Arbetsmijö- och -redskap
  • Arbetets belastning
  • Deltidsarbetsförmåga och stöd vid återgång till arbete

Utredning av behovet av specialarbetsglasögon

Företansfysioterapeutens service
Arbetsgivare

 • Arbetsplats utredning
 • Uppgörande av verksamhetsplanen mångprofessionellt
 • Riktad arbetsplats utredning
 • Förebyggande av ergonomi och arbets-återhämtning; handledning och informations tillfällen
 • Konsultation inom ergonomin vid nybyggnad och renovering av arbetsplats

Företansfysio­terapeutens service
Grupper

 • Stresshantering
 • Medicinfri sömnhantering
 • Vikthantering
 • Grupper för stöd- och rörelseorganen enligt kundens behov
 • Återhämtning i och från arbetet / First Beat
 • Helheter riktade till förman
 • Helheter anpassade till kunden


Grupperna anpassas alltid enligt kundens behov och leds mångprofessionelt.

Työterveyden-henkilökuntaa

Är du intresserad av företags­hälsovård?

Lämna en öppen offertförfrågan till oss – vi återkommer till dig med ett skräddarsytt erbjudande inom ca 2 arbetsdagar. Vid behov kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare information, och vid behov kommer vi att föreslå ytterligare tjänster som passar dig som helhet.

Se våra andra företags­hälsovårdstjänster

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.