Työfysioterapiapalvelut

Työfysioterapiapalvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa.

Työergonomian kartoitukset, ohjaus ja neuvonta työpaikoilla

 • Ergonomiakartoitukset.
 • Erityistyölasitarpeen arvioinnit.
 • Työn fyysisen kuormituksen arvioinnit.
 • Kirjalliset suositukset työpaikkakäyntien pohjalta.

Työkykyä edistävä toiminta työpaikoilla

 • Konsultaatioapu työtilojen ergonomisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Työergonomiaa sekä terveellisiä elintapoja edistävät ohjaus- ja neuvontatilaisuudet työyhteisöille.
 • Työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnan tukeminen.
 • Varhainen tukeminen.

Vastaanottokäynnit

 • Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan ohjaamana.
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto 
 • Fysioterapeuttien tutkimus, ohjaus ja neuvonta.
 • Kunto- ja toimintakykyarvioinnit sekä -testaukset, liikuntaneuvonta.
 • Työfyioterapeuttien etävastaanotto

Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet (ryhmät)

 • Painonhallintaryhmät yhdessä työterveyshoitajan kanssa.
 • Stressinhallintaryhmät.
 • Kohdennettu tuki- ja liikuntaelinongelmien ryhmät.
 • Uniryhmät

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.

Ryhmätoiminta

Tarjoamme säännöllisesti ensiapu-, uni-, stressinhallinta ja painonhallintaryhmiä.

Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen.

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.