Työfysioterapiapalvelut

Nainen-fysioterapeutin-vastaanotolla

Työfysioterapiapalvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa.

 

Työergonomian kartoitukset, ohjaus ja neuvonta työpaikoilla

 • Ergonomiakartoitukset
 • Erityistyölasitarpeen arvioinnit
 • Työn fyysisen kuormituksen arvioinnit
 • Kirjalliset suositukset työpaikkakäyntien pohjalta

 

Työkykyä edistävä toiminta työpaikoilla

 • Konsultaatioapu työtilojen ergonomisessa suunnittelussa ja              toteutuksessa
 • Työergonomiaa sekä terveellisiä elintapoja edistävät ohjaus- ja        neuvontatilaisuudet työyhteisöille
 • Työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnan tukeminen
 • Varhainen tukeminen

 

Vastaanottokäynnit

 • Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan ohjaamana
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto 
 • Fysioterapeuttien tutkimus, ohjaus ja neuvonta
 • Kunto- ja toimintakykyarvioinnit sekä -testaukset                                 liikuntaneuvonta.
 • Työfyioterapeuttien etävastaanotto

 

Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet (ryhmät)

 • Painonhallintaryhmät yhdessä työterveyshoitajan kanssa
 • Stressinhallintaryhmät
 • Kohdennettu tuki- ja liikuntaelinongelmien ryhmät
 • Uniryhmät
 • Firstbeat Life

Työfysioterapeutit ammattihenkilöiksi

1.1.2022 työfysioterapeutit siirtyvät asiantuntijoista ammattihenkilöksi. Muutos lisää työfysioterapeuttien roolia työterveyden prosesseissa, ja mahdollistaa itsenäisen toimimisen sekä päätöksenteon, osana moniammatillista työterveysyhteistyötä. Työfysioterapeutti voi jatkossa toimia itsenäisesti työpaikan ja työntekijöiden tukena työpaikoilla. Yritykset ja työntekijät voivat olla jatkossa suoraan yhteydessä työfysioterapeuttiin sekä hakeutua vastaanotolle myös ilman työterveyslääkärin ja -hoitajan arviota.

 

Lakimuutoksen myötä Kelan korvauskäytäntöön liittyvät rajoitukset työfysioterapeutin käynneille poistuvat 1.1.2022 alkaen. Muutos päivitetään toimintasuunnitelmiin yhdessä yrityksen kanssa työterveysyhteistyökokouksissa.   

Työfysioterapeutin palvelut
työntekijälle

Vastaanotolla:

 • Työssä jaksamisen ja toimintakyvyn edistäminen
  • Terveystarkastukset
  • Kunto- ja toimintakykytestaukset
  • Tutkiminen ja testaus
  • Liikuntaneuvonta
  • Työkykyä uhkaavien tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapeuttinen tutkiminen, ohjaus ja neuvonta
 • Suoravastaanotto akuuteissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa
 • Työterveysneuvottelut

Työpaikalla:

 • Suunnattu työpaikkakäynti; arviointi, raportointi, suositukset, ohjaus ja neuvonta
  • Työn kuormitustekijät
  • Työympäristö ja -välineet
  • Työssä kuormittuneisuus
  • Osatyökykyisyys ja työhön paluun tuki
 • Erityistyölasitarpeen arviointi

Työfysioterapeutin palvelut
työyhteisölle

 • Työpaikkaselvitykset
 • Toimintasuunnitelman laatiminen moniammatillisesti
 • Suunnattu työpaikkaselvitys
 • Ergonomia ja työssä palautumisen edistäminen; ohjaus ja neuvontatilaisuudet
 • Konsultaatio työympäristöjen ergonomisessa muokkaamisessa ja uudisrakentamisessa

Työfysioterapeutin palvelut
ryhmille

 • Stressinhallinta
 • Unen lääkkeetön hoito
 • Painonhallinta
 • Tuki- ja liikuntaelinryhmät asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Palautuminen työssä ja työstä/ First Beat
 • Esihenkilöille suunnatut kokonaisuudet
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan muokattu kokonaisuus


Ryhmätoiminnot muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja ohjataan moniammatillisesti.

Työterveyden-henkilökuntaa

Oletko kiinnostunut työterveys­palveluista?

Jätä meille avoin tarjouspyyntö – vastaamme sinulle räätälöidyn tarjouksen kanssa n. 2 arkipäivän kuluessa. Otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi, ja ehdotamme tarvittaessa Teille sopivat lisäpalvelut kokonaisuuteen.

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.