Työfysioterapiapalvelut

Työfysioterapiapalvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa.


Työergonomian kartoitukset, ohjaus ja neuvonta työpaikoilla

 • Ergonomiakartoitukset
 • Erityistyölasitarpeen arvioinnit
 • Työn fyysisen kuormituksen arvioinnit
 • Kirjalliset suositukset työpaikkakäyntien pohjalta

 

Työkykyä edistävä toiminta työpaikoilla

 • Konsultaatioapu työtilojen ergonomisessa suunnittelussa ja              toteutuksessa
 • Työergonomiaa sekä terveellisiä elintapoja edistävät ohjaus- ja        neuvontatilaisuudet työyhteisöille
 • Työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnan tukeminen
 • Varhainen tukeminen

 

Vastaanottokäynnit

 • Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan ohjaamana
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto 
 • Fysioterapeuttien tutkimus, ohjaus ja neuvonta
 • Kunto- ja toimintakykyarvioinnit sekä -testaukset                                 liikuntaneuvonta.
 • Työfyioterapeuttien etävastaanotto

 

Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet (ryhmät)

 • Painonhallintaryhmät yhdessä työterveyshoitajan kanssa
 • Stressinhallintaryhmät
 • Kohdennettu tuki- ja liikuntaelinongelmien ryhmät
 • Uniryhmät

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.

Ryhmätoiminta

Tarjoamme säännöllisesti ensiapu-, uni-, stressinhallinta ja painonhallintaryhmiä.

Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen.

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.