Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutukset, SPR

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Järjestämme asiakkaillemme eritasoisia ensiapukursseja, jotka antavat valmiudet ja rohkeutta toimia yllättävissäkin hätätilanteissa ja kursseja voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaisesti. Ensiapukurssimme noudattavat SPR:n kurssirunkoa ja kouluttajina toimivat työterveydessä työskentelevät virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK).

SPR:n ensiapukoulutuksia voidaan toteuttaa myös yhdistelmäkoulutuksina, jolloin koulutusten teoriaopinnot suoritetaan verkossa ja lähiopetus toteutetaan opettajan valvonnassa harjoitellen.

Koulutusohjelmassamme on:

Suomenkieliset kurssit

 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t R lähikoulutus

SPR Hätäensiapukurssi 4 t R webinaari

SPR Hätäensiapukurssi 4 t R verkkokoulutus

SPR Hätäensiapukurssi 8 t R lähikoulutus

SPR Hätäensiapukurssi 8 t R webinaari

SPR Hätäensiapukurssi 8 t R yhdistelmäkoulutus

SPR Ensiapukurssi 16 t R lähikoulutus

SPR Ensiapukurssi 16 t R webinaari

SPR Ensiapukurssi 16 t R yhdistelmäkoulutus

Hätäensiapukoulutus sähkötyöntekijöille 8 t, lähikoulutus

Lisätietoa kursseista:

ETH, UFH Minna Bonn, 040 7585199 minna.bonn@ttbotnia.fi

ETK, Outi Rasinperä, 040 5498699 outi.rasinpera@ttbotnia.fi

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen.

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Ryhmätoiminta

Tarjoamme säännöllisesti ensiapu-, uni-, stressinhallinta ja painonhallintaryhmiä.

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.