Psykologipalvelut

Psykologipalvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon asiantuntijana moniammatillisessä tiimissä yhteistyössä organisaatioasiakkaan kanssa.

 

Työntekijä

 

  • Työhön liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi, ohjaus ja neuvonta.
  • Työn hallittavuuden vahvistaminen ja haitallisten kuormitustekijöiden ehkäisy tai vähentäminen.
  • Psyykkisen jaksamisen tukeminen ja kriisituki työhön liittyvissä asioissa.
  • Työkyvyn arviointi. Psykologiset tutkimukset tarvittaessa.

Työyhteisö

 

  • Työyhteisön toimivuuden edistäminen.
  • Työyhteisön toimintaedellytysten arviointi, kyselyt.
  • Kriisituki

Organisaatio ja johtaminen

 

  • Johtamisen ja esimiestyön tukeminen vaikeissa työyhteisötilanteissa.
  • Suunnattu työpaikkaselvitys.

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.

Ryhmätoiminta

Tarjoamme säännöllisesti ensiapu-, uni-, stressinhallinta ja painonhallintaryhmiä.

Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen.

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.