Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyspalveluiden alkupiste

Työpaikkaselvitys on työterveyspalveluiden alkupiste 

 

Jokainen työpaikka on ainutlaatuinen, ja niin ovat myös niiden turvallisuus- ja terveysvaatimukset.  Terveellinen ja turvallinen työpaikka on edellytys sujuvalle työskentelylle ja jokapäiväiselle hyvinvoinnille. Työpaikkaselvityksen tavoitteena on tunnistaa juuri teidän työpaikkanne erityispiirteet, ja sen pohjalta voimme tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka tukevat koko työyhteisöänne. 

Työpaikkaselvityksessä keskitymme seuraaviin osa-alueisiin: 

 

Työn ja työolosuhteiden kartoittaminen: 

Selvitämme työpaikkanne fyysiset, kemialliset, biologiset ja psykososiaaliset olosuhteet, jotta voimme tunnistaa ja ennakoida mahdolliset riskitekijät. 

 

Vaarojen ja haittojen arviointi: 

Tunnistamme ja arvioimme työpaikan riskit, jotta voimme ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi. 

 

Terveystarkastukset ja seuranta: 

Tarjoamme säännöllisiä terveystarkastuksia ja seurantaa, erityisesti niissä töissä, joissa on kohonnut terveydellinen riski. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

Laadimme selkeät ja toteuttamiskelpoiset suositukset, jotka auttavat vähentämään ja poistamaan tunnistettuja riskejä. 

 

Ohjeistus ja koulutus: 

Koulutamme ja ohjeistamme työntekijöitänne, jotta he osaavat toimia turvallisesti ja tietävät, miten toimia mahdollisissa vaaratilanteissa. 

 

Seuranta ja dokumentointi: 

Pidämme huolta, että kaikki toteutetut toimenpiteet dokumentoidaan asianmukaisesti ja työpaikkaselvitys päivitetään säännöllisesti. 

 

Meidän työmme on varmistaa, että te voitte keskittyä omaanne. Terveyttä voi olla ilman työtä, mutta työtä ei ilman terveyttä. Siksi me olemme täällä, teidän terveytenne puolella. 

Oletko kiinnostunut työterveyspalveluista?

Jätä meille avoin tarjouspyyntö – vastaamme sinulle räätälöidyn tarjouksen kanssa noin 2 arkipäivän kuluessa. Otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi, ja tarvittaessa ehdotamme sopivia lisäpalveluita palvelukokonaisuuteenne. 

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.