Personal

Ahmed
Fahad
Företagsläkare
Anttila
Piia
Företagshälsovårdssekreterare
Aurelsson
David
Företagsläkare
Autio
Petra
Företagshälsovårdare
Bjolin
Hanna
Företagshälsovårdare
Bonn
Minna
Företagshälsovårdare
Damlin
Jenna
Företagshälsovårdare
Envall Storsved
Johanna
Företagshälsovårdare
0503817560
Eriksson
Viktoria
Företagshälsovårdare
Fagerroos
Liisa
Företagsfysioterapeut
0405962611
Forsgård-Storm
Mia
Ansvarig företagshälsovårdare
040 6210408
Furustrand
Anders
Företagsläkare
Haglund
Maria
Företagshälsovårdare
Haka
Mikael
Företagsläkare
Hakola
Maarit
Företagshälsovårdare
Hattula
Marjo
Föreagshälsovårdare
Hautala
Maiju
Företagsläkare
Hautaniemi
Taneli
Företagsläkare
Heikka
Tiina
Ekonomiförvaltnings assistent
Heiskari
Eveliina
Företagshälsovårdare
Herrala
Elisa
Familjeledig, Företagshälsovårdare
Herrala
Terhi
Företagsfysioterapeut
Hjerppe
Tarja
Ekonomiförvaltnings assistent
Holm
Kim
Företagspsykolog
Huhtala
Mira
Företagshälsovårdssekreterare, arkivansvarig
Humlin
Päivi
Företagshälsovårdare
Häggblom
Ann-Christin
Företagsfysioterapeut
Högnäs
Anna
Företagshälsovårdare
Imppola
Kaisa
Företagshälsovårdare
Junno
Marjut
Företagshälsovårdare
Juolahti
Jenni
Företagshälsovårdare
Juurakko
Päivi
Företagshälsovårdare
Jylhä
Anne
Servicechef
044 7902505
Järvinen-Leiwo
Maarit
Företagshälsovårdare
Kader
Abdul
Företagsläkare
Kalamo
Raija
Specialist i företagshälsovård
Karlais
Mirjam
Företagspsykolog, familjeledig
Katajamäki-Tuira
Terhi
Företagshälsovårdare
Kimpimäki
Santtu
Företagsläkare
Kontturi
Jenny
Företagshälsovårdare
Korkiamäki
Timo
Företagsläkare
Korpi-Filppula
Satu
Företagsfysioterapeut
Koskela
Outi
Företagshälsovårdare
Kykkänen
Emma
Ansvarig företagshälsovårdare
Kyllönen
Kirsi
Företagshälsovårdare
Laakso
Teemu
Assistant controller
Larkiala-Ranta
Iidaliisa
Företagshälsovårdare
Lassila
Minna
Företagshälsovårdare
Latukka
Heli
Företagshälsovårdssekreterare
Lehtinen
Tiina
Överläkare, Specialist i företagshälsovård
tiina.lehtinen@ttbotnia.fi
Lehto
Laura
Företagshälsovårdare
laura.lehto@ttbotnia.fi
Leinonen
Jaana
Ansvarig företagshälsovårdare
040 1617538
Lillhannus-Wikman
Kerstin
Företagspsykolog
Lindenschmidt
Ida
Företagsläkare, Familjeledig
Mansikkamäki
Laura
Ekonomiförvaltnings assistent
Mäkineste-Mäkelä
Päivi
Företagsfysioterapeut
Mäkipää
Helinä
Sjukvårdsmottagningens företagshälsovårdare
Männistö
Anu
Ansvarig företagshälsovårdare
040 1886908
Männistö
Helinä
Företagshälsovårdare
Norrgård
Karin
Företagsfysioterapeut
040 4848149
Nurmikoski
Tuula
Företagshälsovårdssekreterare
Nyman
Tomas
Företagsfysioterapeut
040 5877802
Palosaari
Kirsi
Företagshälsovårdare
Peltola
Johanna
Företagshälsovårdare
Perälä
Suvi
Företagshälsovårdare
Petäys
Sanni
Företagshälsovårdssekreterare
Pohjala
Annakaisa
Företagshälsovårdare
Pohjanniemi
Seppo
Företagsläkare
Poola
Milla
Företagsfysioterapeut
Porkkala
Susanna
Ansvarig företagsfysioterapeut
040 5745285
Rasinperä
Outi
Företagshälsovårdare
Ratavaara
Sari
Företagshälsovårdare
Renkola
Maarit
Företagspsykolog
Rientamo
Eveliina
Företagspsykolog
Risku
Jenna
Företagshälsovårdare
Ritola
Satu
Företagsfysioterapeut
Ruutiainen
Tanja
Ekonomiförvaltnings assistent
Saari
Riitta
Företagshälsovårdare
Saarimäki
Riika
Företagshälsovårdssekreterare, dataskyddsombud
Sabbah
Emad
Företagsläkare
Sammallahti
Marja
Ansvarig företagshälsovårdare
040 6190756
Savola
Anna
Företagshälsovårdare
Sihto
Emma
Företagspsykolog
Sivula
Helena
Företagshälsovårdare
Storm
Anu
Ansvarig företagspsykolog
Suomela
Tarja
Controller, HR Controller
040 642 8475
Sutinen
Risto
Företagsläkare
Suutari
Mikko
Specialist i företagshälsovård
Svarvars
Hanna
Sakkunnig inom det sociala området
Söderbacka
Tina
Servicechef
040 8472009
Tarvonen
Annika
Företagsfysioterapeut
040 1448314
Teini
Kaija
Företagshälsovårdare
Uppa
Katja
Företagshälsovårdare
Utriainen
Anette
Företagsfysioterapeut
040 3588917
Uusihonko
Mirjami
Företagsfysioterapeut
Uusitalo
Mimmi
Företagspsykolog
Vantaa
Johanna
Ansvarig företagshälsovårdare
0401886923
Viertola
Aija
Företagshälsovårdssekreterare
Vilen
Petra
Företagspsykolog
Viljakainen
Minna
Företagspsykolog
minna.viljakainen@ttbotnia.fi
Wägar
Pia
Ansvarig företagshälsovårdare
040 6530105
Ylilauri
Timo
Verkställande direktör
044 7966180