Sjömanshälsovård

Sjömanshälsovård

Obs! För närvarande skriver vi bara intyg för första intyget, förnyad undersökning görs antingen på andra privata vårdcentraler eller sjömanshälsovårdcentraler.

 

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartygspersonal som krävs för studier eller sjötjänst.

Boka tid till granskningen:

tel 06 521 5500 (kansli) vardagar kl. 8-14.00

 

Första undersökning

I samband med första läkarundersökningen skall man uppvisa lungröntgenutlåtande (högst ett år gammalt) ifall man kommer att jobba i trafik  utomlands. Lungröntgenutlåtande krävs ej om man skall jobba på inrikestrafikområden.

Lungröntgen görs vanligen på egen HVC i hemkommunen och röntgenutlåtande tas med då man kommer på första undersökning.

 

 

Föreskrifter

  • Ta med identitetsbevis med fotografi.
  • Högst ett år gammalt lungröntgenutlåtande om du kommer på första undersökningen (behövs ej om inrikestrafik).
  • Urinprov tas på hälsovårdarens mottagning.
  • Ta med glasögonen, kontaktlinser får inte användas; synen kontrolleras med och utan glasögon.

 

Intygets giltighet och pris

Sjömansläkarintyget är i kraft 2 år.
Sjömansläkarintygets pris är 54,20 €, räkning skickas på hemadressen.
Ej annullerade tider debiteras 54,20 €. Annullering bör ske senast föregående dag.

För närvarande skriver vi bara intyg för första intyget, förnyad undersökning görs antingen på andra privata vårdcentraler eller sjömanshälsovårdcentraler.

Se även våra andra företagshälsovårdstjänster

Se våra andra företags-hälsovårdstjänster

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Företags-
psykologtjänster

Målet för företaspsykologens verksamhet är att stöda såväl individens som arbetsgruppens arbets- och funktionsförmåga.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Arbetsplats-
utredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning.

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.