TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Rekrytering

Vi är Österbottens största företagshälsovårdsorganisation och vår verksamhet växer ännu. Vi värderar vår personals trivsel i arbetet. 
 
Vi söker för tillfället:
  • specialiserande företagsläkare
  • företagsläkare
  • företagshälsovårdare
 
Välkommen som kollega till TT Botnia, med ca. 90 anställda. Du får en god introduktion, eget ansvarsområde och en mentor som stöd. 
 
 
 

Du kan lämna en öppen ansökan om vi inte har en ledig plats för dig just nu. Vi är i kontakt med dig när en lämplig plats blir ledig.

Observera att genom att ge dina uppgifter till oss ger du samtidigt samtycke till att personuppgifter sparas under rekryteringsprocessen, till lediga platser högst under 12 månader.

Öppna ansökningar kan lämnas till: rekry@ttbotnia.fi

 
Vi fungerar som skolningsplats för specialiserande läkare och hos oss kan du utföra 24 månaders specialiseringsperiod i företagshälsovård, kontaktuppgifter:

Vi jobbar under kontorstid och ingen dejourskyldighet väntar. Uppgifterna är möjliga att göra inom olika arbetstidsupplägg och även deltidsarbete är möjligt. Arbetet börjar enligt överenskommelse. 

Ta kontakt med:

 

Timo Ylilauri
verkställande direktör

 

tel. 044 796 6180

timo.ylilauri@ttbotnia.fi