Rekrytering

Vi är Österbottens största företagshälsovårdsorganisation och vår verksamhet växer ännu. Vi värderar vår personals trivsel i arbetet. 
 
Vi söker för tillfället:
 
  • företagsläkare
  • specialiserande företagsläkare
 
Välkommen som kollega till TT Botnia. Du får en god introduktion, eget ansvarsområde och en mentor som stöd. Vi fungerar som skolningsplats för specialiserande läkare och hos oss kan du utföra 24 månaders specialiseringsperiod i företagshälsovård. 
 
 

Vi jobbar under kontorstid och ingen dejourskyldighet väntar. Uppgifterna är möjliga att göra inom olika arbetstidsupplägg och även deltidsarbete är möjligt. Arbetet börjar enligt överenskommelse. 

Ta kontakt med:

 

Timo Ylilauri
verkställande direktör

 

tel. 044 796 6180

timo.ylilauri@ttbotnia.fi