Företag

TT Botnia

Välmående skapar framgång. Tillsammans för arbetsvälmåendets bästa.

Vi deltar i företagets strategi för att utveckla och trygga personalens välmående och arbetsförmåga. Utveckling av arbetssamfundet och en god arbetsatmosfär utgör vår styrka. I ett gott arbetsklimat trivs människor och därigenom uppnås goda resultat.

I TT Botnias servicemeny finns det lämplig service för varje företag. 

Värden som styr vår verksamhet är

  • respekt för människan
  • kundorienterad service
  • kunskap
  • fortgående utveckling

Vår styrka är mångprofessionellt teamarbete, flexibilitet och service med god kvalitet.