TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Om oss

TT Botnia främjar välbefinnandet i Österbotten och Södra Österbotten

TT Botnia erbjuder högklassig företagshälsovård i Österbotten och Södra Österbotten. Hos oss kan arbetsgivare fritt välja ett serviceavtal som omfattar den rent lagstadgade företagshälsovården eller en mera omfattande servicehelhet som inkluderar sjukvårdstjänster i önskad omfattning. 

 

 

Våra kunder består av majoriteten av kommunerna i regionen, Österbottens och Södra Österbottens välfärdsområden, samt företag av olika storlek, från lantbruksföretagare till företag inom industri och handel.

Våra tjänster är lättillgängliga för kunderna tack vare vårt omfattande nätverk av servicepunkter, vår smidiga distansmottagning och våra kunniga proffs. Att trygga välbefinnandet på varje arbetsplats är en hjärtefråga för oss.

 

Genom att erbjuda pålitliga och högklassiga tjänster skapar vi ett bättre arbetsliv tillsammans.

 

 

Vi betjänar företagskunder under namnet YritysBotnia

TT Botnias dotterbolag YritysBotnia har från och med den 1 mars 2023 tillhandahållit företagshälsovård för företagskunder, föreningar och företagare.

TT Botnia tillhandahåller företagshälsovård för sina kommun- och kommunföreningsägare.

 

Orsaken till uppdelningen i moder- och dotterbolag är den förnyade upphandlingslagen. Den administrativa förändringen påverkar inte våra tjänster: vi betjänar både kommunala kunder och företagskunder på samma ställen.

Vår strategi: Tillsammans för ett bättre arbetsliv

Våra värderingar som styr vår verksamhet

  • respekt för människan
  • kundorienterad service
  • kompetens
  • kontinuerlig utveckling