TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Begär offert av oss!

Begär offert om företagshälsovårdstjänster

Berätta mer om vad du behöver och begär offert om företagshälsovårdstjänster för ditt företag.

TT Botnia

Service alltid nära dig

Välbefinnande skapar framgång. Tillsammans skapar vi välbefinnande i arbetet! Vi är med och utvecklar och tryggar personalens välbefinnande i arbetet i enlighet med företagets strategi.

TT Botnia erbjuder dig omfattande digitala tjänster!

På TT Botnia förstår vi hur viktigt det är att företagshälsovårdstjänster av hög kvalitet finns tillgängliga oberoende av tid och plats. Därför erbjuder vi ditt företag ett brett utbud av digitala tjänster som ger flexibilitet till både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Videomottagning

Ett enkelt och informationssäkert sätt att sköta företagshälsovårdsbesök som inte kräver kliniska undersökningar

Tidsbokning

Boka tid enkelt på nätet utan att köa. Allt du behöver är dina nätbankskoder första gången du loggar in.

Hälsovårdarchatt

Via hälsovårdarchatten får du en bedömning av vårdbehovet vardagar kl. 8–12.

Meddelande till den kundansvariga företagshälsovårdaren

I icke-brådskande situationer kan du skicka meddelanden till din företagshälsovårdare och skicka bilder eller videofiler för att underlätta kommunikationen.

Lagstadgade tjänster och specialiserad sjukvård

Vilken servicenivå behöver du?

Vi på TT Botnia kan sätta ihop en servicehelhet som passar dina behov från vårt omfattande utbud av tjänster. Vi är också den enda aktören i Österbotten som låter dig köpa endast lagstadgade tjänster

Lagstadgade tjänster

Enligt lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren tillhandahålla företagshälsovårdstjänster för sina anställda. TT Botnia utser en egen företagshälsovårdare och allmänläkare för kundföretaget.

Arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal med TT Botnia. Av avtalet framgår de allmänna arrangemangen för företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning.

Lagstadgad företagshälsovård + sjukvård på allmänläkarnivå

Avtalet omfattar företagshälsovårdens och allmänläkarens tider med undersökningar på distans eller på plats.

Omfattande sjukvårdsavtal

Ett omfattande sjukvårdsavtal gör det möjligt att stödja anställdas och arbetsgemenskapens holistiska välbefinnande. TT Botnia tillsätter ett eget team för kundföretaget som täcker all nödvändig företagshälsovårdspersonal.

Efter avtalets ingående upprättar arbetsgivaren och företagshälsovårdens företrädare en gemensam handlingsplan utifrån arbetsplatsenkäten som innehåller detaljerad information om innehållet i företagshälsovårdspaketet.

Vi skräddarsyr ett företagshälsovårdspaket som passar behoven i ditt företag perfekt.

På TT Botnia förstår vi att alla företag är olika, och det gäller också behovet av företagshälsovård. Därför hjälper vi dig att sätta ihop ett flexibelt paket med företagshälsovårdstjänster som passar just ditt företag.

Ditt servicepaket kan till exempel innehålla:

Kolla in vår serviceprislista:

Besök på arbetsplatsen

Arbetsplatsutredningen är en del av den lagstadgade företagshälsovården och utgör grunden för företagshälsovårdens verksamhet. I arbetsplatsutredningen bedöms förhållandena på arbetsplatsen och exponeringar, till exempel arbetets fysiska och psykosociala belastning, arbetsarrangemang, risker för olycksfall och beredskap för första hjälpen.

Utarbetande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen utarbetas utifrån arbetsplatsutredningen i samarbete med TT Botnia och arbetsgivaren. Verksamhetsplanen är en del av den lagstadgade företagshälsovården

Personalens hälsoundersökningar

Syftet med företagshälsoundersökningen är att identifiera arbetsrelaterade exponeringsfaktorer för att kunna förebygga sjukdomar och nedsatt arbetsförmåga. Innehållet i undersökningen varierar beroende på arbetets krav, exponeringens omfattning och arbetstagarens hälsotillstånd.

Laboratorietjänster

Ofta krävs laboratorieprov för att ta reda på vilka faktorer som påverkar hälsan. Därför är det bra att inkludera laboratorieprov i företagshälsovårdstjänsterna för att stödja arbetstagarnas övergripande välbefinnande

Rekommenderade tilläggstjänster

Utöver lagstadgade tjänster erbjuder vi t.ex.:

Lämna en offertförfrågan till oss

Formulär för begäran om offert

Jag begär offert om:(Obligatoriskt)

Är du osäker på hur omfattande tjänster du behöver? Kontakta oss!

Söderbacka-Tina-palvelupäällikkö

Tina Söderbacka

Servicechef

040 847 2009

Männistä-Anu-vastaava-työterveyshoitaja

Anu Männistö

Ansvarig företagshälsovårdare

040 188 6908

Juurakko-Päivi-työterveyshoitaja

Päivi Juurakko

Ansvarig företagshälsovårdare

040 6526488

Johanna Vantaa

Ansvarig företagshälsovårdare

040 1886923

Hur går processen till?

Kom ihåg FPA:s ersättningar för tjänsterna

Enligt sjukförsäkringslagen har arbetsgivaren rätt att få ersättning från FPA för nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovård.

Upp till 60 % av obligatoriska lagstadgade tjänster
Upp till 50 % av sjukvårdstjänster (När sjukvårdens andel är max 40 % av de totala kostnaderna)