Asiakkaat etusijalla vuonna 2023 ja tulevaisuudessa

Toimitusjohtaja Timo Ylilaurin terveiset

Vuosi 2023 on ollut TT Botnialle kehityksen ja palveluiden laadun parantamisen aikaa. Yrityksen toimitusjohtaja Timo Ylilauri kertoo vuoden olleen täynnä tärkeitä virstanpylväitä kuten etäpalveluiden vakiintuminen, joka on ollut yksi kuluvan vuoden merkittävimmistä saavutuksista. 

Vaikka etähoitoon siirtyminen oli alun perin seurausta koronaviruspandemiasta, se on nyt muuttunut normaaliksi toimintamalliksi. Etähoidon avulla tarjotaan asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita ja mahdollisuus saada hoitoa missä tahansa, jopa omalta sängyn pohjalta, Ylilauri kertoo.

 

Yritys onkin panostanut merkittävästi sähköisiin palveluihin, kuten ajanvarauksiin, chat-palveluihin ja potilastyytyväisyyskyselyihin, jotta asiakaspalvelun laatu voisi nousta entistäkin korkeammalle tasolle. Asiakaspalautteen vakavasti ottaminen ja jatkuva kehittyminen ovat olleet keskeisiä toimintaperiaatteita, joiden avulla yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa.

Ylilauri kannustaa rohkeasti antamaan palautetta ja jakamaan ideoita yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. 

 

Asiakkaiden panos on äärimmäisen arvokas ja TT Botnian tavoitteena on palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja vastata heidän tarpeisiinsa palautteen ja ideoiden avulla. Hyvät ideat pyritään aina toteuttamaan, mikäli resurssit sen sallivat, Ylilauri innostaa.

 

Hän korostaa yhteistyön merkitystä asiakkaiden kanssa palveluiden kehittämisessä, mainiten että asiakkaiden läsnäolo ja osallistuminen ovat avainasemassa, jotta palvelut voidaan suunnitella ja toteuttaa juuri asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Työterveyden-asiakas

TT Botnia toimii Pohjanmaan hyvinvointialueella, keskittyen koordinoimaan toimintoja niin, että koko alueen työntekijät saavat tarvitsemansa palvelut. 

 

Lääkäripula ja erikoislääkäripula ovat kasvaneet, mikä on vaikuttanut merkittävästi henkilöstön rekrytointiin. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla läsnäolevan lääkärin rekrytointi on ollut haastavaa, mikä on tuonut esille etäpalveluiden merkityksen myös näille alueille. Ylilauri korostaa kuitenkin henkilökunnan sitoutumista ja ammattiylpeyttä, joka ovat olleet yrityksen toiminnan peruskiviä. 

 

Henkilöstön rekrytointi jatkuu edelleen voimakkaana, sillä Ylilauri korostaa, että yritys ei voi kasvaa ilman riittävää määrää osaavia työntekijöitä. Samalla TT Botnia haluaa panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, tavoitteenaan olla houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja. Yritys haluaa luoda ympäristön, jossa työntekijät voivat kukoistaa ja jossa he haluavat olla töissä.

 

Vuosi 2024 näyttää lupaavalta työterveyshuoltoyritys TT Botnialle, kun se jatkaa vankkaa sitoutumistaan laadukkaisiin terveyspalveluihin ja asiakkaidensa tarpeiden täyttämiseen. Yrityksen toimitusjohtaja Timo Ylilauri kertoo odotuksistaan ja suunnitelmistaan tulevalle vuodelle, jossa keskeisiä teemoja ovat toimipisteverkoston laajentaminen, diagnostiikan parantaminen sekä etäpalveluiden kehittäminen.

 

Etädiagnostiikkalaitteiden käyttöönotto voisi mahdollistaa lääkäreiden etäavusteisen diagnoosin esimerkiksi keuhkojen tai sydämen kuuntelussa. Ylilauri muistuttaa kuitenkin, että etädiagnostiikka voi tuoda uusia mahdollisuuksia, mutta se ei koskaan korvaa lähikontaktin tuomaa inhimillistä arvoa ja vuorovaikutusta, Ylilauri kaavailee.

 

Yritys harkitsee myös mahdollista toimipisteverkoston kasvattamista ja panostaa diagnostiikan laadun parantamiseen. Etäpalveluiden kehittäminen on yksi painopistealueista, jolla pyritään tarjoamaan entistä monipuolisempia ja saavutettavampia palveluita asiakkaille.

 

Vuosi 2024 näyttää olevan jälleen askel eteenpäin TT Botnian sitoutuessa tarjoamaan entistä laadukkaampia ja innovatiivisempia terveyspalveluita asiakkailleen. Yritys jatkaa avoimena ja valmiina ottamaan vastaan palautetta sekä rakentamaan yhdessä asiakkaidensa kanssa terveydenhuollon tulevaisuutta.

Asiakkaiden panos on äärimmäisen arvokas ja TT Botnian tavoitteena on palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja vastata heidän tarpeisiinsa palautteen ja ideoiden avulla.