”Työterveyspsykologina pääsen auttamaan ajoissa”

Työterveyspsykologi Anu Storm

Anu Storm on TT Botnian vastaava työterveyspsykologi, jonka yli 20-vuotiseen psykologin uraan on mahtunut monenlaista: rupeama koulupsykologina, työ erikoissairaanhoidossa lasten, aikuisten ja nuorten psykiatrialla sekä oma psykoterapeutin vastaanotto. Työterveyspsykologina Anu aloitti neljä vuotta sitten. Oman työn vaikuttavuus ja inspiroiva, kehitysmyönteinen työyhteisö saavat Anun innostumaan työstä.

Kun Anu Storm haki TT Botnialle Vaasaan työterveyspsykologin tehtävään, hän oli työskennellyt pitkään psykiatrian puolella ja koki vaihdoksen tärkeäksi.

– Halusin päästä vaikuttamaan asioihin enemmän ja ajoissa, ja kokea onnistumistarinoita. Se on toteutunut.

– Parasta työssäni on se, kun asiakas löytää uuden ammatillisen itsetunnon ja inspiroituu ja löytää kateissa olleen työn ilon. Monella on uupumusta eri syistä, ja asian yhdessä tutkiminen ja syyn löytäminen on inspiroivaa, Anu kertoo.

 

Työterveyspsykologin työ osoittautui monipuoliseksi

 

TT Botnialla työskentely ja pätevöityminen työterveyspsykologiksi ovat osoittaneet Anulle, että hänen ennakkokäsityksensä työterveyspsykologin työstä ei ollutkaan täysin oikea. Työ on monipuolisempaa, ja yhteiskunnan muuttuvat tilanteet vaikuttavat suuresti työn painotuksiin.

 

”Parasta työssäni on se, kun asiakas inspiroituu

ja löytää kateissa olleen työn ilon.”

– Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen näkyy meille varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöiden jaksamisessa. Samoin hoitajapula ja terveydenhuollon kriisi näkyvät. Meidän tehtävänä on tukea moniammatillisesti kaikkien ammattiryhmien jaksamista, jotta työntekijät voivat tehdä työnsä hyvin.

Koulutuksilla laajempi vaikutus organisaatioon

 

Anu pitää tärkeänä vahvuutenaan kykyä nähdä asiayhteyksiä ja kokonaisuuksia. Silloin asioihin voi yrittää vaikuttaa laajemmin yhteistyössä työnantajaorganisaation kanssa. Työ on niin paljon muutakin kuin yksilövastaanottoa.

 

– Vien työpaikoille psykologista osaamistani esimerkiksi pitämällä koulutuksia työyhteisöön vaikuttavista ilmiöistä tai antamalla esihenkilövalmennusta erilaisista teemoista, kuten vuorovaikutuksesta. Kun työpaikalla halutaan vaikuttaa johonkin haasteeseen, menen paikan päälle juttelemaan tuesta ja ratkaisuista eli tekemään työyhteisötyötä. Pidän kovasti kouluttamisesta ja vuorovaikutuksesta, Anu kertoo.

Työntekijöitään arvostava ja innostava työnantaja


Omassa työyhteisössään TT Botnialla Anu arvostaa työyhteisön tukea ja työpaikan eteenpäin menevää henkeä. Anu pystyy myös järjestelemään työaikaansa niin, että voi pitää työn rinnalla omaa psykoterapeutin vastaanottoaan.  

”Meidän psykologitiimissämme on
todella hyvä olla ja innostua.”

– Kokemusta on kertynyt monenlaisista työyhteisöistä. TT Botnialla pidän erityisesti kehitysmyönteisestä työotteesta ja sitä, että jokaisen työntekijän osaamista arvostetaan.

– Moniammattisuus tuntuu rikkaudelta, ja työyhteisömme on psykologisesti turvallinen, eli saamme tarvita toisiamme ja tukea toisiamme. Siten voimme palvella asiakkaita entistäkin paremmin. Meidän psykologitiimissämme on todella hyvä olla ja innostua, Anu kehuu.

Työterveyspsykologi motivoi löytämään voimavarat


Työterveyspsykologin ammatti yhdistää monta merkittävää asiaa Anun elämässä: uteliaisuuden maailmaa kohtaa, halun auttaa ja pitkäaikaisen sivutyön liikunnanohjaajana.

– Olen vetänyt ryhmäliikuntatunteja jo lähes 30 vuotta, Tampereen opiskeluajoista lähtien. Näen myös työterveyspsykologin työn eräänlaisena hyvinvointivalmennuksena: voin motivoida terveitä työssäkäyviä ihmisiä tunnistamaan omat voimavaransa ja auttaa heitä löytämään luontaiset palautumiskeinonsa. Se on hirveän tärkeää, koska työ vie niin ison osan elämästä, Anu kertoo.
TT Botnian Työterveyspsykologi Anu Storm viihtyy vapaa-ajalla vaeltamassa.
TT Botnian työterveyspsykologi Anu Storm viihtyy vapaa-ajallaan luonnossa.

”Työssäkäyntiä ei pitäisi vain jaksaa, vaan
siitä pitäisi myös pystyä nauttimaan.”

Kolmen jo lähes aikuisen lapsen äitinä Anu tietää, miten hänen voimavaransa latautuvat parhaiten – ainakin tässä elämänvaiheessa. Liikunnan ja perheen kanssa rauhoittumisen ohella Anu tarvitsee luonnon kokemista niin että tuntuu.

 

– Tykkään olla ääriolosuhteissa, vuorilla ja tuntureilla vaeltamassa tai mökillä saaristossa. Luonnon olosuhteiden kanssa pärjääminen on palkitsevaa. Mutta työssäkäyntiä ei pitäisi vain jaksaa, vaan siitä pitäisi myös pystyä nauttimaan ja innostumaan. Minulle hyvinvointia tuo se, että tunnen tekeväni tärkeää työtä.