Hinnasto

Vuosimaksu (työntekijä/vuosi)

  • lakisääteinen työterveyshuolto (KL I) 35 € + alv 24 %
  • lakisääteinen työterveyshuolto (KL I) + sairaanhoito (KL II) 42 € + alv 24 %

Ostopalveluna tehtävät tutkimukset, tarvikkeet ja lääkkeet

Veloitamme erikseen vastaanotoilla tehtävistä toimenpiteistä, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, lausunnoista sekä tarvikkeista ja lääkkeistä.

Laskutuslisä, käsittelymaksu välitetyistä maksuista                                   16 €

Peruuttamaton poisjäänti

Ajan peruminen tulee tehdä 12 h ennen varattua vastaanottoaikaa. Perumattomasta tai liian myöhään perutusta ajasta peritään hinnaston mukainen maksu.

Matkakustannukset

Matka-, majoitus- ja matka-aikakustannukset sekä päiväraha veloitetaan erikseen.

Alihankinta- ja kumppanuussopimusten

hallinnointimaksu (asiakassopimus / vuosi)                    82 € + alv 24 %

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon maksut

Työntekijä suorittaa itse esim. poliklinikkamaksut ja terveyskeskusmaksut.

Kansaneläkelaitoksen korvaukset

Kela korvaa osan työterveyshuollon kustannuksista korvaushakemuksen perusteella.

Kanta-maksu

1,50 €

Digi- / etävastaanottolisä / hinta / 15 min.

(järjestelmä- ja käyttökustannukset)

 

5,90 €

Sähköinen PIRA TPS:n yhteydessä

(kertamaksu ja vuosimaksu)

 

49 €

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikartoitus

 

(kartoitusmaksu / hlö käytetyn työajan lisäksi)

9,90 €

Työpaikka- ja työyhteisötoiminta

Veloitus käytetyn ajan mukaan

Hinta / 30 min.

 

Työterveyshoitaja

   Työpaikkaselvitykset ja käynnit sekä siihen liittyvä toiminta

(mukaan lukien matka-aika)

42.10 €

Toimintasuunnitelman laatiminen/päivitys

42.10 €

Maatalousyrittäjän tilakäynti

42.10 €

Maatalousyrittäjän työolosuhdehaastattelu

42.10 €

Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta

42.10 €

Työterveysneuvottelu

59.65 €

Työyhteisötyö

59.65 €

Luennot + alv 24 % (sisältää valmistelutyön)

206.50 €

 

Työfysioterapeutti 
Työpaikkaselvitykset ja käynnit sekä siihen liittyvä toiminta 
(mukaan lukien matka-aika)43.90 €
Toimintasuunnitelman laatiminen/päivitys43.90 €
Maatalousyrittäjän tilakäynti43.90 €
Ergonomiakäynti / erityistyölasit43.90 €
Varhainen tukeminen / fyysisen työkyvyn edistäminen43.90 €
Työkykyä edistävä ryhmätoiminta, esim. potilassiirto 
ohjaus ja neuvontaryhmä43.90 €
Työyhteisötyö58.60 €
Luennot + alv 24 % (sisältää valmistelutyön)206.50 €
Työterveyspsykologi 
Työpaikkaselvitykset ja käynnit sekä siihen liittyvä toiminta 
(mukaan lukien matka-aika)70.55 €
Varhainen tukeminen / psyykkisen työkyvyn edistäminen70.55 €
Työkykyä edistävä toiminta70.55 €
Työyhteisöneuvottelut134.65 €
Työyhteisötyö134.65 €
Luennot + alv 24 % (sisältää valmistelutyön)404.50 €
Työterveyslääkäri 
Työpaikkaselvitykset ja käynnit sekä siihen liittyvä toiminta 
(mukaan lukien matka-aika)81.00 €
Toimintasuunnitelman laatiminen/päivitys81.00 €
Maatalousyrittäjän tilakäynti81.00 €
Maatalousyrittäjän toimintasuunnitelma81.00 €
Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta81.00 €
Työterveysneuvottelu81.00 €
Työyhteisötyö114.80 €
Luennot + alv 24 % (sisältää valmistelutyön)404.50 €
Työterveyshuollon erikoislääkäri 
Työpaikkaselvitykset ja käynnit sekä siihen liittyvä toiminta 
(mukaan lukien matka-aika)91.50 €
Toimintasuunnitelman laatiminen/päivitys91.50 €
Maatalousyrittäjän tilakäynti91.50 €
Maatalousyrittäjän toimintasuunnitelma91.50 €
Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta91.50 €
Työterveysneuvottelu114.80 €
Työyhteisötyö129.60 €
Luennot + alv 24 % (sisältää valmistelutyön)464.40 €
Veloitus käytetyn ajan mukaanHinta / 30 min.
Työterveyshoitaja 
Terveystarkastus42.10 €
Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta42.10 €
Työfysioterapeutti 
Ohjaus ja neuvonta43.90 €
Varhainen tukeminen / fyysisen työkyvyn edistäminen43.90 €
Työterveyspsykologi 
Tuki, ohjaus ja neuvonta70.55 €
Varhainen tukeminen / psyykkisen työkyvyn edistäminen70.55 €
Työterveyslääkäri 
Terveystarkastus81.00 €
Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta81.00 €
Työterveyshuollon erikoislääkäri 
Terveystarkastus91.50 €
Varhainen tukeminen / työkykyä edistävä toiminta91.50 €

Ryhmäkohtaisesti hinnoiteltu

Ensiapukoulutus:
Kaikkiin EA-kursseihin lisätään 52 € / osallistuja, joka kattaa SPR:n todistus- ja
rekisteröintimaksu + hallinnolliset kulut + alv 24%. Koulutuksen aiemmin ostaneille
mahdollisuus KELA-korvaukseen. Max. osallistujamäärä / kurssi 15 henkilöä.

Hätäensiapukurssi, 4 h                                           800 € + alv 24 %
Hätäensiapukurssi, 8 h                                           1100 € + alv 24 %
Ensiavun peruskurssi EA1, 16 h                            1650 € + alv 24 %
Ensiavun jatkokurssi EA2, 16 h                             1650 € + alv 24 %
PPE-D kurssi, 4 h                                                     1100 € + alv 24 %
Sähköalan ensiapukurssi, 8 h                                1100 € + alv 24 %

Painonhallinta ohjaus- ja neuvontaryhmä
Stressinhallinta ohjaus- ja neuvontaryhmä
Selkäohjaus- ja neuvontaryhmä
Tupakasta vieroitusryhmä
Uniryhmä

(hinta määräytyy osallistujien määrän ja kurssin sisällön mukaan, + alv 24 %)

 

Yksilökohtaisesti hinnoiteltu

 Kunto-, suoritus- ja toimintakykytestit:

  • Kävelytesti/hlö
  • Ensihoitajan testi
  • Ergotesti + palaute/hlö
  • Ergotesti/Fire-fit + palaute/hlö
  • Lihaskuntotestaus + palaute/hlö
  • Suorituskykytestaus + palaute/hlö
  • Terveyskuntotestaus + palaute/hlö (kehonmittaus)
  • First beat -mittaus + palaute/hlö

 

(hinta määräytyy erikseen sisällön sekä laite- ja palvelumaksujen mukaan, + alv 24 %)

 

Veloitus käytetyn ajan mukaanHinta alk.
Työterveyslääkäri 
Lääkärin vastaanotto 30 min.81.00 €
Muu terveydenhoitokäynti 30 min.81.00 €
Työtapaturmakäynti 30 min.81.00 €
Lääkärin vastaanotto, toimenpide lk. 189.60 €
Lääkärin vastaanotto, toimenpide lk. 297.40 €
Lääkärin vastaanotto, toimenpide lk. 3118.10 €
Työhön liittyvä B-lausunto, tavallinen (kpl-hinta)78.40 €
Työhön liittyvä B-lausunto, laaja (kpl-hinta)114.95 €
Työhön liittyvä B-lausunto, erittäin laaja (kpl-hinta)136.00 €
Työterveyshoitaja 
Työterveyshoitajan vastaanotto 15 min.21.05 €
Muu terveydenhoitokäynti 15 min.21.05 €
Työtapaturmakäynti 30 min.42.10 €
Työfysioterapeutti 
Työfysioterapeutin vastaanotto 15 min.21.95 €
Chat, puhelut, konsultaatiot ja reseptit
(max. 15 min. puhelut ajankäytön mukaan 15 min. välein)
Reseptin kirjoittaminen/uusinta 1-2 kpl16.40 €
Työterveyshoitaja 
Chat, puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 15 min.21.05 €
Työfysioterapeutti 
Chat, puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 15 min.21.95 €
Työterveyspsykologi 
Chat, puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 15 min.35.30 €
Työterveyslääkäri 
Chat, puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 15 min.40.50 €
Työterveyshuollon erikoislääkäri 
Chat, puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 15 min.45.75 €

 

Arvoisa Asiakkaamme

Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla Vaasan kaupungin tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut. Vaasan kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto ovat tehneet päätökset siitä, että Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen toiminta siirretään TT Botnia Oy:hyn liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksen seurauksena Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen toiminta päättyy ja yhtiö vastaa Vaasan Aluetyöterveys-liikelaitoksen tuottamasta palvelusta liikkeenluovutuksen jälkeen.
Liikkeen luovutuksessa kaikki Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen voimassa olevat asiakassopimukset siirretään TT Botnia Oy:lle, joka tuottaa jatkossa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyä palvelua voimassa olevien palvelusopimusten ehtojen mukaisesti Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen sijaan.

Uudet palvelut

Työterveyshuolto ja toimintamme on edellä mainitusti muutosten kynnyksellä. Digitalisaatio ja tulevat Soteratkaisut muuttavat myös jatkossa työterveyshuollon toimintaympäristöä ja COVID-19 on muokannut toimintatapoja lähes kaikkialla sekä tuonut uusia toimintamalleja myös työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa painopiste siirtyy enemmän aidon ennaltaehkäisyn suuntaan, jonka tekemistä arjessa auttavat uuteen tekniikkaan perustuvat työkalut ja järjestelmät
Vuoden 2021 aikana tulemme ottamaan työterveyshuollossa käyttöön uusia yhteisiä palvelumalleja sekä yhteisen kaikille saman potilastietojärjestelmän. Muita uusia palvelukokonaisuuksia, joita kehitämme ovat mm. etäpalvelut ja siihen liittyvät järjestelmä- ja laitehankinnat. Tämän tavoitteena ovat entistä joustavammat toimintatavat ja palvelut.

TT Botnia Oy:n palvelujen hinnoittelu 2021

Ohessa vuodelle 2021 tarkastetut palveluhinnat. Hintatarkistukset perustuvat yleisiin työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin syksyllä 2020 ja keväällä 2021 sekä yleiseen kustannustason nousuun. Osakeyhtiömuotoon siirryttäessä toimintamme alv-vähennysoikeus heikennee aikaisempaan verrattuna, joka tuo toimintaan lisää kustannuksia yllä mainittujen yleiskustannusten ja järjestelmähankintojen lisäksi. TT Botnia Oy varaa mahdollisuuden hintojen ja palvelujen tarkistamiseen, mikäli terveydenhuoltoon liittyviä säädöksiä, viranomaispäätöksiä tai tutkimuskäytäntöjä muutetaan.

Oma yhteyshenkilönne vastaa mielellään kysymyksiinne.

Helppoa ja luotettavaa työterveyspalvelua

Hyvinvointi luo menestystä. Yhdessä työhyvinvoinnin parhaaksi! Olemme mukana yrityksen strategian mukaisessa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja turvaamisessa.

Tutustu muihin työterveyspalveluihin