Author: Tanja

Vasa Regionala Företagshälsovård blir  ett aktiebolag från 1.1.2021. De nuvarande kundrelationerna och avtal överförs till TT Botnia Oy Ab.   Bakgrund   Med stöd av 150 § i kommunallagen (410/2015) bör Vasa stad bolagisera de företagshälsovårdstjänster som produceras i ett konkurrensläge. Vasa stadsstyrelse och dess allmänna sektion...

Under hösten förstärks våra resurser och som nya arbetstagare börjar företagsläkare Jaana Strandvall, företagsfysioterapeut Annika Tarvonen, företagsläkare Irene Paukste, företagspsykolog Emma Sihto, företagshälsovårdare Jenny Södergård och företagsläkare Tanel Martis. Dessutom har vår företagspsykolog Victoria Grönlund kommit tillbaks från föräldrarledigheten, vilket ytterligare förstärker vårt team. Välkommen i...