TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Vasa Regionala Företagshälsovården blir TT Botnia Oy 1.1.2021

  • Vasa Regionala Företagshälsovård blir  ett aktiebolag från 1.1.2021.
  • De nuvarande kundrelationerna och avtal överförs till TT Botnia Oy Ab.

 

Bakgrund

 

  • Med stöd av 150 § i kommunallagen (410/2015) bör Vasa stad bolagisera de företagshälsovårdstjänster som produceras i ett konkurrensläge.
  • Vasa stadsstyrelse och dess allmänna sektion har fattat beslut om att verksamheten vid affärsverket Vasa regionala företagshälsovård överförs till TT Botnia Oy Ab i form av en rörelseöverlåtelse.
  • Arrangemanget sker internt inom Vasas stadskoncern och därmed orsakar det inga ändringar i avtalens innehåll och inte heller i den service som produceras för företag.

Företagare har bett att i uppgifterna om gällande avtal mellan affärsverket Vasa regionala företagshälsovård och företag i system sätta in namnet TT Botnia Oy Ab, FO-numret (2995396-4) samt kontonumret FI6556700820353330 från 1.1.2021.

I frågor gällande överföringen av avtalet ges mera information vid behov av:

verkställande direktör Timo Ylilauri, tfn 044 796 6180 eller per e-post timo.ylilauri@vaasa.fi eller företagens egen företagshälsovårdare.

Dela