TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Vad är det skillnad mellan flunssa och influensa?

Vad är flunssa ?

Flunsa eller förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvågarna som blir bra av sig självt. Flunssasymptomen börjar oftast så småningom, symptomen är snuva, torr hosta, heshet, sjukt svalg, värk och ibland feber. Symptomen kan lindras med egenvårdsprodukter. Antibiotika hjälper ej mot flunssa utan det ordineras enbart ifall man får komplikationer. I allmänhet tillfrisknar man från en flunssa inom en vecka.

Vad är influensa ?

Influensa orsakas av influensavirus (typ A och B) Influensa sprider sig ofta som stora epidemier och symptomen är vanligen hastigare och kraftigare än vid flunssa. Typiska första symptom vid influenssa är hög feber, trötthet och kraftiga muskelsmärtor och huvudvärk. Vanligtvis sjunker febern inom 4 dagar. Influenssan kan i vissa fall orsaka allvarliga komplikationer.

Hur flunssa och influensa smittar och hur det kan förebyggas ?

Flunssa och influensa sprids via dropp- eller beröringssmitta. Handtvätt är ett bra sätt att förebygga smittospridning. Den insjuknades plats är hemma och hen bör undvika kontakt med andra. Inkubationstiden är 2-3 dagar och patienten är smittbärare redan ett par dagar före insjuknandet och 1-3 dagar efter att symptomen har brutit ut. Smittobäraren kan även vara symptomfri.

Det finns vaccin att tillgå mot influenssa. För riskgrupperna är influensavaccineringen gratis. Hit hör social- och hälsovårds- , samt sjukvårdspersonal, gravida, 65 år fyllda, personer som hör till riskgruppen pga sjukdom eller behandling (ss. hjärt- och lungsjuka, diabetiker), nära anhöriga till personer som har dålig motståndskraft mot influensa, beväringar och kvinnor som frivilligt gör militärtjänst. Vaccinet kan ej göra att man insjuknar i influenssa eftersom vaccinet innehåller inaktivt vaccin. Efter ett par veckors tid har man fått vaccinationsskydd. Influenssavaccin skyddar ej mot vanlig flunssa.

Egenvård vid flunssa och influensa. När skall man uppsöka läkare ?

Vila och drick varma drycker. Flunssakänslan kan underlättas vid behov med hjälp av egenvårdsmediciner. Värkmediciner lindrar smärta och sänker feber. Hostmedicin, nässpray och –droppar samt sugtabletter för att lindra halsont kan ha effekt på flunssasymptomen.

Ifall sjukdomen blir långvarig och bl.a. allmäntillståndet försämras och andringsvårigheter uppstår är det skäl att misstänka komplikationer eller bakterieinfektion och besöka läkare på egen hälsocentral. Ifall man hör till riskgruppen, har allvarlig grundsjukdom och har fått influenssasymptom, bör man uppsöka läkare reda i början av sjukdomsförloppet

Dela