Onko työhyvinvointi avain onnellisuuteen?

Tuore The World Happiness Report 2023 -julkaisu osoittaa Suomen olevan jo kuudetta kertaa maailman onnellisin maa, ja Vaasa jatkaa asemansa tavoittelua maailman onnellisimpana kaupunkina. Kulttuurissamme työnteon arvostus on korkealla, ja töissä ylipäätään vietetään suuri osa elämästä. Voiko hyvinvointi työssä tarjota avaimen onnelliseen elämään?

 

– Onnellisen työelämän ja työhyvinvoinnin perustana ovat tunne oman työn merkityksellisyydestä, työpaikan yhteisöllisyys ja hyvä johtajuus, arvioi Tina Söderbacka, terveystieteiden tohtori ja TT Botnian palvelupäällikkö.

 

– Lisäksi on tärkeää, että palkkaus vastaa työn vaativuutta, ja työssä pystyy hyödyntämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

 

Kahdeksan tunnin sääntö

Söderbackan mukaan energisyys ja onnellisuus kumpuavat tasapainon säilyttämisestä työn ja vapaa-ajan välillä.

 

– Onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että vuorokauden aikana työlle, vapaa-ajalle ja levolle olisi jokaiselle varattu kahdeksan tuntia. Näin ehtii palautua työstä, ja työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino säilyy. Kaikkien olisi hyvä muistaa tämä sääntö arjessaan.

 

Söderbacka nostaa esille myös terveellisten elämäntapojen ja mielekkään vapaa-ajan merkityksen.

 

– Mielekäs tekeminen vapaa-ajalla voi tarkoittaa vaikkapa kulttuuriharrastusta tai sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.

 

TT Botnia tukee onnellista työelämää

Työhyvinvoinnin tukeminen ei nykypäivänä ole vain sairauksien hoitoa vaan onnellisen työelämän kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Sen vuoksi TT Botnia panostaa erityisesti työperäisen sairastumisen ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Palveluja tarjotaan niin yksittäisille työntekijöille kuin työyhteisöille moniammatillisen tiimin voimin.

 

– Olemme paikallinen toimija, joten palvelut ovat lähellä ja tunnemme hyvin alueen työnantajat. Se on ehdottomasti vahvuutemme, Söderbacka toteaa.

 

Koska hyvä johtaminen ja yhteisöllisyyden tunne ovat onnellisen työelämän kannalta keskeisessä asemassa, TT Botnia tukee yhteisöllisyyttä esimerkiksi ryhmätoiminnan avulla ja tarjoaa esihenkilöille puolestaan kursseja ja luentoja johtamisen tukemiseksi.

 

– Meillä toimivat tällä hetkellä myös stressinhallinta-, painonhallinta- ja uniryhmät. Näissä korkeintaan kymmenen hengen pienryhmissä pyritään luentojen ja erilaisten harjoitusten avulla ennaltaehkäisemään sairauksia, muokkaamaan elämäntapoja ja lisäämään hyvinvointia, Söderbacka kuvailee.

 

Uusi tytäryhtiö vahvistaa toimintaa 

TT Botnian uusi tytäryhtiö YritysBotnia palvelee puolestaan yritysasiakkaita.

 

– YritysBotnia voi tarjota myös sairaanhoitopalveluja yrityksille lakisääteisen työterveyshuollon ohella. Tavoitteena on, että työterveyshuollon sairaanhoito huomioi työntekijöiden ja työpaikkojen yksilölliset tarpeet, esimerkiksi työympäristöön liittyvät riskit. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta on eduksi, että työterveyshuollossa pystytään huomioimaan työpaikan vaatimukset ja tukemaan työntekijää yksilöllisesti, Söderbacka summaa lopuksi.

 

Kun toimiva ja monipuolinen työterveyshuolto tukee hyvinvointia työssä, on kokonaisvaltaisen onnellisuuden tavoittelu huomattavasti helpompaa. Työhyvinvoinnin ja onnellisen elämän voi siis ajatella kulkevan käsi kädessä.