Är välbefinnande i arbetet nyckeln till lycka?

The World Happiness Report 2023 har för sjätte året i rad rankat Finland som världens lyckligaste land och Vasa fortsätter sin strävan efter att nå positionen som världens lyckligaste stad. Arbete värderas högt i vår kultur, och generellt tillbringar vi en stor del av livet på jobbet. Kan välbefinnande i arbetet vara nyckeln till ett lyckligt liv?

 

– Grunden för ett lyckligt arbetsliv och arbetsvälbefinnande är ett meningsfullt arbete, samhörighet på arbetsplatsen och ett gott ledarskap, bedömer Tina Söderbacka, doktor i hälsovetenskap och servicechef på TT Botnia.

– Dessutom är det viktigt att lönen motsvarar arbetskraven och att man faktiskt får använda sin kompetens och yrkeskunskap på jobbet.

 

Åttatimmarsregeln

 

Enligt Söderbacka kan man påverka sin energi och lycka genom att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid.

– För lyckans och välbefinnandets skull vore det viktigt att ha åtta timmar reserverade för arbete, åtta för fritid och åtta för vila. På så sätt får man tid att återhämta sig från arbetet, och balansen mellan arbete och fritid upprätthålls. Alla borde komma ihåg denna regel i sin vardag.

 

Söderbacka lyfter också fram betydelsen av en hälsosam livsstil och en meningsfull fritid.
– En meningsfull fritid kan till exempel innebära att ha en kulturhobby eller att upprätthålla sociala relationer.

 

TT Botnia stöder ett lyckligt arbetsliv

 

Att stöda arbetsvälbefinnandet är idag mer än endast sjukdomsbehandling, istället är det frågan om en övergripande utveckling av ett lyckligt arbetsliv. Därför satsar TT Botnia särskilt på förebyggande av arbetssjukdomar och främjande av arbetsvälbefinnande. Tjänsterna som utförs av ett mångprofessionellt team erbjuds åt såväl enskilda anställa som arbetsgemenskaper.
– Vi är en lokal aktör, så tjänsterna finns nära till hands och vi känner de lokala arbetsgivarna väl. Det är definitivt vår styrka, säger Söderbacka.

 

Eftersom gott ledarskap och känslan av samhörighet är centrala för ett lyckligt arbetsliv, stöder TT Botnia samhörigheter genom exempelvis gruppverksamhet. Företaget erbjuder även kurser och föreläsningar för förmän som stöd i ledarskapet.

– Just nu ordnar vi även grupper som fokuserar på hanteringen av stress, viktkontroll och sömn. I dessa smågrupper med högst tio personer försöker vi förebygga sjukdomar, ändra livsstilar och främja välbefinnande med hjälp av föreläsningar och olika övningar, beskriver Söderbacka.

 

Nytt dotterbolag stärker verksamheten

 

TT Botnias nya dotterbolag, YritysBotnia, betjänar företagskunder.

– Förutom den lagstadgade företagshälsovården kan YritysBotnia även erbjuda sjukvårdstjänster för företag. Målet är att företagshälsovårdens sjukvård ska ta hänsyn till anställdas och arbetsplatsers individuella behov, till exempel risker som är relaterade till arbetsmiljön. För det övergripande välbefinnandet och lyckan är det fördelaktigt att företagshälsovården kan beakta arbetsplatsens specifika krav och stöda de anställda individuellt, summerar Söderbacka.

 

När en fungerande och mångsidig företagshälsovård stöder välbefinnande i arbetet, blir strävan efter en övergripande lycka mycket lättare. Man kan alltså se det som att välbefinnande i arbetet och ett lyckligt liv går hand i hand.

Dela