TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Aktuellt – TT Botnia

Inga besök vid flunssasymtom.

  • För tillfället tar vi inga flunssapatienter till mottagningen. Vi rekommenderar att ärenden sköts per telefon, eftersom begränsning av kontakt minskar risk för smittospridning.
  • Du uppmärksammar väl att alla besök förutsätter tidsbokning.
  • Om du har en bokad tid till mottagningen och du inte har flunssasymtom, kan du komma på utsatt tid. Ring till vårt kansli 06- 521 5500 om du har flunssasymtom så flyttar vi din reservering eller ändrar den till en telefontid. Du behöver inte avboka din tid.
  • P.g.a. pandemi flyttar vi många hälsogranskningar och arbetsplatsbesök till senare tidpunkt. Vi är i kontakt till dig om en tid flyttas eller ändras till en telefontid.
  • Företagshälsovårdarens telefonrådgivning betjänar  må-fre kl. 8-12, tel. 06-521 5502

Du kan endast uppsöka företagshälsovårdarens mottagning om du har bokat tid. 

Vi rekommenderar att man i första hand använder möjlighet till sjukledigt med förmannens lov enligt arbetsplatsens förfaranden, särskilt vid beaktande av nuvarande infektionssituation, flunssa, influenssa, magsjuka och världsomfattande coronavirus. Vid vanliga flunssor, influenssa och magsjuka är den första vården hemma , så smittospridning minimeras.

Vid misstanke om coronavirus, finns särskilda föreskrifter (kontakt per telefon till hälsovårdscentral eller centralsjukhus, inga besök)

De infektionspatienter som behöver läkarvård hänvisas till hälsovårdscentralerna för undersökning och vårdbedömning enligt deras dejourförfarande och utanför tjänstetid till VCS (eller annan orts dejour). Grundsjukdomars undersökningar, vård och uppföljning sker huvudsakligen på hälsovårdscentralen. Företagsläkaren inom företagshälsovårdens sakkunnigorganisation tar ställning till arbetsförmågan.

 

 

Dela