Generell höjning på prislistan fr.o.m 1.1.2023

På grund av den kraftiga inflationen och ökningen av den generella prisnivån reviderar TT Botnia Ab sin prislista från och med 1.1.2023 med en generell höjning på för det mesta +2%.  

  

För att möta den ökade efterfrågan på sjukvårdstjänster kommer vi att lägga till t.ex. tjänster av allmänläkare och specialläkare till vår prislista. I fortsättningen är vårt mål att erbjuda våra kunder ännu mer omfattande vårdtjänster både lokalt och via vår distansmottagning.  

  

Under innevarande år har vi också infört nya tjänster, och kommer att fortsätta utveckla våra tjänster för att skapa en bättre och effektivare kundupplevelse.  

  

De nya priserna träder i kraft 1.1.2023.  

Prislista

Dela