TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

TT Botnia Ab:s bolagsarrangemang f.o.m. 1.3.2023

Från och med 1.3.2023 kommer TT Botnia Ab:s nya dotterbolag FöretagsBotnia Ab att leverera tjänster inom företagshälsovård för företagskunder, föreningar och företagare som fungerar på TT Botnias marknad, och TT Botnia Ab kommer som vanligt att leverera tjänster inom företagshälsovård för de kommuner och samkommuner som äger TT Botnia Ab.

 

Orsaken till att det blev ett moder- och dotterbolag är Upphandlingslagen och dess betydligt strängare nya bestämmelser och begränsningar som trädde i kraft 1.1.2023.

 

Bolagiseringen medför inga ändringar i nuvarande serviceavtal inom företagshälsovården eller deras innehåll. Avtal om leverans av tjänster överförs som sådana till FöretagsBotnia Ab och tjänsterna levereras oförändrade via dotterbolaget. Tjänsterna levereras även i fortsättningen på samma ställen som hittills. I och med det nya dotterbolaget har företagskunderna fortsättningsvis möjlighet att vid behov även inkludera sjukvård i avtalet.

 

Ifall du inte innan avtalen överförs 1.3.2023 meddelar att du vill säga upp ditt avtal anser vi att avtalet har övergått till vårt dotterbolag FöretagsBotnia Ab. Därefter kan avtalet sägas upp på vanligt sätt enligt avtalsvillkoren.

 

Vi ber företag skriva in i sina system under uppgifterna om det gällande avtalet mellan TT Botnia Ab och företaget följande nya uppgifter som gäller f.o.m. 1.3.2023:

  • nytt namn: FöretagsBotnia Ab
  • nytt FO-nummer: 3296715-2
  • nytt kontonummer: FI09 5670 0820 4280 58

 

Märk väl att den sista fakturan från TT Botnia Ab gällande arbetshälsotjänster som du anlitat i februari 2023 ändå kommer efter tidpunkten för förändringen 1.3.2023.

 

Ytterligare information om överföringen av avtalet ger vid behov:

din företagshälsovårdare eller verkställande direktör Timo Ylilauri, gsm 044 796 6180 eller e-post timo.ylilauri@ttbotnia.fi

 

Med vänlig hälsning

TT Botnia Ab och FöretagsBotnia Ab

Dela