TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Kunderna har högsta prioritet 2023 och i framtiden

Verkställande direktör Timo Ylilauri

För TT Botnia har 2023 varit en tid för utveckling och förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Timo Ylilauri, företagets verkställande direktör, säger att året har varit fullt av viktiga milstolpar, såsom etableringen av distanstjänster, som var en av årets mest betydelsefulla prestationer.

– Även om övergången till distansvård ursprungligen var ett resultat av coronaviruspandemin har den nu blivit en normal verksamhetsmodell. Distansvården erbjuder kunderna ett bredare utbud av tjänster och möjlighet att få vård var som helst, till och med hemma i sängen, säger Ylilauri.

 

Företaget har satsat mycket på elektroniska tjänster, såsom tidsbokning, chattjänster och mätningar av patienttillfredsställelsen, för att höja kvaliteten på kundservicen till ännu högre nivåer. Att ta kundresponsen på allvar och att ständigt utveckla verksamheten har varit viktiga principer i företagets strävan att ständigt förbättra sin verksamhet.

 

Ylilauri uppmuntrar kunderna att ge respons och dela med sig av sina idéer för att utveckla företagets verksamhet och tjänster.

 

– Kundernas synpunkter är mycket värdefulla och TT Botnia strävar efter att betjäna sina kunder ännu bättre och tillgodose deras behov med hjälp av responsen och idéerna. Vi försöker alltid förverkliga bra idéer bara resurserna tillåter det, säger Ylilauri entusiastiskt.

 

Han betonar vikten av att samarbeta med kunderna för att utveckla tjänsterna och nämner att kundernas närvaro och delaktighet är avgörande för att företaget ska kunna utforma och genomföra tjänster som uppfyller kundernas behov.

Työterveyden-asiakas

TT Botnia verkar inom Österbottens välfärdsområde och fokuserar på att samordna verksamheten så att anställda i hela regionen får de tjänster de behöver.

 

Bristen på läkare och specialistläkare har ökat, vilket har haft en betydande inverkan på rekryteringen av personal. Särskilt på mindre orter har det varit en utmaning att rekrytera en fysiskt närvarande läkare, vilket har visat hur viktigt det är med distanstjänster även i dessa områden. Ylilauri framhåller personalens engagemang och yrkesstolthet, som har varit hörnstenarna i företagets verksamhet.

 

Personalrekryteringen fortsätter aktivt, eftersom Ylilauri understryker att företaget inte kan växa utan tillräckligt många kompetenta anställda. Samtidigt vill TT Botnia satsa på personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse, med målet att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Företaget vill skapa en miljö där arbetstagarna får använda hela sin potential och där de vill arbeta.

 

År 2024 ser lovande ut för företagshälsovårdsföretaget TT Botnia som fortsätter sitt starka engagemang för högkvalitativa hälsovårdstjänster och för att möta kundernas behov. Företagets verkställande direktör, Timo Ylilauri, berättar om sina förväntningar och planer för det kommande året, som bland annat innefattar att utöka nätverket av verksamhetsställen, förbättra diagnostiken och utveckla distanstjänsterna.

 

– Införandet av utrustning för distansdiagnostik skulle kunna göra det möjligt för läkare att ställa diagnos på distans, t.ex. genom att lyssna på lungor eller hjärta. Ylilauri påpekar att distansdiagnostiken kan ge nya möjligheter, men den kommer aldrig att kunna ersätta det mänskliga värde och den interaktion som uppstår vid fysiska möten, säger han.

 

Företaget överväger också att utöka sitt nätverk av verksamhetsställen och satsar på att förbättra kvaliteten på diagnostiken. Utvecklingen av distanstjänster är ett av insatsområdena som syftar till att erbjuda ännu mer mångsidiga och tillgängliga tjänster till kunderna.

 

År 2024 ser ut att bli ytterligare ett steg framåt då TT Botnia åtar sig att erbjuda mer innovativa hälsovårdstjänster med ännu högre kvalitet till sina kunder. Företaget fortsätter att vara öppet och redo att ta emot respons och bygga framtidens hälsovård tillsammans med sina kunder.

”Kundernas synpunkter är mycket värdefulla och TT Botnia strävar efter att betjäna sina kunder ännu bättre och tillgodose deras behov med hjälp av responsen och idéerna.”