”Pitkäjänteistä työtä, joka pysyy omassa hallinnassa”

Ylilääkäri Tiina Lehtinen

TT Botnian ylilääkäri Tiina Lehtinen tekee työtä pohjalaisten kuntaorganisaatioiden työterveyslääkärinä – Vantaalta käsin. Etävastaanottoalusta sekä työpaikan matala hierarkia ja kannustava ilmapiiri mahdollistavat Tiinalle omien arvojen mukaisen työn ennaltaehkäisevän työterveyshuollon parissa.

Kun Tiina Lehtinen valmistui vuonna 2010 lääkäriksi Itä-Suomen yliopistosta, hänen oli tarkoitus erikoistua yleislääketieteeseen ja suuntautua terveyskeskustyöhön. Toisin kävi. Äitiysloman jälkeen löytyi uusi suunta, ja vuonna 2014 Tiina ilmoittautui erikoistumaan työterveyslääkäriksi. Sillä tiellä ollaan.

 

– Terveyskeskuslääkärinä oman työn hallinta oli vaikeaa, eikä se sopinut luonteelleni. Tuntui, etten voi hoitaa asiakkaita kunnolla loppuun asti. Työterveyslääkärinä olen päässyt tekemään töitä enimmäkseen kunta-alan työnantajien ja työntekijöiden kanssa ja luomaan pidempiaikaisia hoitosuhteita, Tiina kertoo.

”Työterveyslääkärinä olen päässyt
luomaan pidempiaikaisia hoitosuhteita.”

Tiina on työskennellyt erilaisilla työterveys- ja lääkäriasemilla työterveyden esihenkilönä viimeiset neljä vuotta. Loppuvuodesta 2022 hän aloitti työt TT Botnialla.

– Paikkaa tarjottiin minulle rekrytointifirman kautta, ja työ kuulosti houkuttelevalta. Kaipasin paluuta työterveyshuollon ydintehtävien pariin ja aitoa mahdollisuutta oman työni kehittämiseen. TT Botniassa tämä onnistuu, kun hierarkia on matala ja johto lähellä, Tiina kertoo.

 

Vuorovaikutusta moneen suuntaan


Antoisinta työterveyslääkärin työssä ovat Tiinan mielestä mielekkäät potilas-lääkärisuhteet ja pitkäjänteinen yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa. Molemmat vaativat vuorovaikutustaitoja moneen suuntaan, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia auttaa asiakkaita laajemmin kuin pelkästään sairauksia hoitamalla.

Mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet näkyvät työssä eniten. Molempien kohdalla keskeinen tavoite on löytää toimivia ratkaisuja asiakkaan työssä jatkamiseen ja työkyvyn tukemiseen sairauden aiheuttamista haasteista huolimatta.

 

– Suurimpia onnistumisen hetkiä koen silloin, kun alun perin lähes mahdottomalta vaikuttavaan tilanteeseen löydetään kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Työelämästä pois putoamisen sijaan saadaankin helpotettua asiakasta pitkään vaivanneen sairauden oireita, parannettua hänen toimintakykyään ja löydetään vielä sopivasti voimavarojen mukaan muokattua työtä. Silloin voittavat kaikki, Tiina sanoo.

”Minulla on työrauha tehdä työni

kunnolla ja omien arvojeni mukaisesti.”

Räätälöityä työtä ja erikoistumismahdollisuuksia


TT Botnialla lääkäri pääsee räätälöimään omaakin työnkuvaansa kiinnostustensa pohjalta.

– Asiakkainamme on monen tyyppisiä työnantajayrityksiä suurista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä maatalousyrityksiin sekä palo- ja pelastusalaan. TT Botnia tarjoaa myös merimiestyöterveyshuoltoa, joten vaihtoehtoja on paljon, Tiina kertoo.

Myös suuren osan työterveyslääkärin erikoistumisopinnoista voi tehdä työn ohessa. Tiina on yksi TT Botnian kouluttajalääkäreistä.

– Tyypilliseen työterveyslääkärin työpäivään kuuluu työkyvyn arvioimista, erilaisia terveystarkastuksia, työterveysneuvotteluja ja muita yhteistyöpalavereja työnantajien kanssa.

– Ennaltaehkäisevä työ vaatii työterveyshuoltoon erikoistumista tai pätevöitymistä. Tarvetta on kuitenkin yhtä lailla sairausvastaanottoa pitäville lääkäreille; siinä roolissa voi työskennellä myös ilman työterveyshuoltoon pätevöitymistä.

Työterveyshoitajille ja moniammatilliselle tiimille kiitos


Vaikka Tiinalla ei vielä ole pitkää kokemusta TT Botnialta, hän on päässyt työhön mukavasti kiinni. Siitä iso kiitos kuuluu työterveyshoitajille ja muulle moniammatilliselle tiimille.

– Meillä työterveyshoitajat ovat hyvin oma-aloitteisia ja ammattitaitoisia. He hoitavat oman osuutensa tosi hyvin ja laadukkaasti hyödyntäen työfysioterapeuttien, työterveyspsykologien ja työkykykoordinaattoreiden osaamista.

”Hallinnollisista tehtävistä huolimatta
työ pysyy hyvin hallinnassa.”

– Toisin kuin monilla kilpailijoilla, TT Botnialla työskentelee myös työterveyssihteereitä. Kun kaikki hoitavat oman työnsä ammattitaitoisesti ja asiaan kuuluvalla itsevarmuudella, voi lääkäri oikeasti keskittyä niihin asioihin, jotka vaativat lääkärin erityisosaamista, Tiina kehuu.

 

Myös työpaikan koulutusmyönteisyys ja kaikkien halu kehittyä työssään saavat Tiinalta kehuja. Hän jatkaa työn ohella itsekin Suomen Lääkäriliiton järjestämää erikoislääkäreiden johtamiskoulutusta. Ylilääkärinä Tiina käyttää pari päivää viikossa myös hallinnollisiin tehtäviin.

– Sitä huolimatta työ pysyy hallinnassa. Hyvänä työn vastapainona toimii lapsiperhearki, lenkkeily, jooga ja luonnossa liikkuminen, Tiina summaa.