TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

”Långsiktigt arbete som man själv kan kontrollera”

Överläkare Tiina Lehtinen

TT Botnias överläkare Tiina Lehtinen arbetar som företagsläkare för de österbottniska kommunorganisationerna – från Vanda. Plattformen för distansmottagning och arbetsplatsens låga hierarki och stöttande atmosfär gör det möjligt för Tina att arbeta med förebyggande företagshälsovård enligt sina egna värderingar.

Tiina Lehtinen 2010 utexaminerades som läkare vid Östra Finlands universitet, hade hon planerat att hon skulle specialisera sig inom allmänmedicin och börja jobba på hälsovårdscentral. Så blev det inte. Efter moderskapsledigheten hittade hon en ny riktning, och 2014 började Tiina specialisera sig till företagsläkare. På den vägen är hon fortfarande.


— Som HVC-läkare hade jag svårt att kontrollera mitt eget arbete och det passade inte min natur. Jag kände att jag inte hade möjlighet att behandla klienterna ordentligt ända till slut. Som företagsläkare har jag mestadels fått arbeta med arbetsgivare och anställda i kommunen och etablera mer långsiktiga vårdrelationer, säger Tiina.

”Som företagsläkare har jag fått etablera mer
långsiktiga vårdrelationer.”

Tiina har arbetat på olika företagshälsovårds- och läkarcentraler som förman de senaste fyra åren. I slutet av 2022 började hon arbeta på TT Botnia.


— Jag erbjöds anställningen via ett rekryteringsföretag och jobbet lät lockande. Jag längtade tillbaka till företagshälsovårdens kärnuppgifter och en möjlighet att utveckla mitt eget arbete på riktigt. På TT Botnia är det här möjligt eftersom hierarkin är låg och ledningen nära, berättar Tiina.

Växelverkan i flera riktningar

 

Det mest givande med att arbeta inom företagshälsovården är enligt Tiina meningsfulla relationer mellan patient och läkare samt långsiktiga samarbeten med kundorganisationer. Båda dessa kräver interaktionsförmåga i flera riktningar, men erbjuder också möjligheter att hjälpa klienter mer omfattande än att endast behandla det medicinska tillståndet. 

Det som syns mest i arbetet är psykisk ohälsa och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det huvudsakliga målet för båda dessa är att hitta fungerande lösningar för att klienterna ska kunna fortsätta arbeta och att stötta deras förmåga att arbeta trots de utmaningar som sjukdomen medför.


– De mest positiva stunderna upplever jag då vi hittar en lösning som fungerar för alla parter i en situation som till en början verkat nästintill omöjlig. Istället för att klienten behövt lämna arbetslivet har vi lyckats lindra klientens långvariga sjukdomssymptom, förbättrat hens funktionsförmåga och dessutom hittat arbete som är anpassat till klientens resurser. Det är i sådana situationer alla vinner, säger Tiina.

”Jag får tillräcklig arbetsro att göra mitt  jobb ordentligt och i enlighet med mina egna värderingar.”

Skräddarsytt arbete och specialiseringsmöjligheter


På TT Botnia har läkare möjlighet att utforma arbetet baserat på sina egna intressen. – Vi har många olika typer av arbetsgivarföretag bland våra kunder, från stora social- och hälsovårdsenheter till jordbruksföretag och brand- och räddningsväsendet. TT Botnia erbjuder också sjömanshälsovård, så det finns gott om alternativ, säger Tiina. En stor del av specialiseringsstudierna till företagsläkare kan även göras vid sidan av arbetet. Tiina är en av TT Botnias utbildande läkare. — En typisk arbetsdag för en företagsläkare inkluderar bedömningar av arbetsförmåga, olika hälsokontroller, företagshälsokonsultationer och andra samarbetsmöten med arbetsgivare. Förebyggande arbete kräver specialisering eller behörighet inom företagshälsovård. Det finns dock ett lika stort behov av läkare som håller sjukmottagningar; i den rollen kan man arbeta också utan behörighet inom företagshälsovård.

Stort tack till företagshälsovårdarna och det multiprofessionella teamet

 

Även om Tiina inte har någon lång erfarenhet av TT Botnia, känner hon att hon kommit bra in i jobbet. För det vill hon ge en stor eloge till företagshälsovårdarna och resten av det multiprofessionella teamet.


– Våra företagshälsovårdare är väldigt proaktiva och yrkeskunniga. De sköter skickligt sina ansvarsområden och konsulterar på ett proffsigt sätt företagsfysioterapeuter, företagspsykologer och arbetsförmågekoordinatorer. Till skillnad från många konkurrenter, sysselsätter TT Botnia också företagshälsosekreterare. Då alla utför sitt eget arbete proffsigt och med befogat självförtroende kan läkarna verkligen fokusera på de saker som kräver en läkares specialkunskaper, säger Tiina.

”Trots de administrativa uppgifterna hålls arbetet hanterbart.”

Även arbetsplatsens positiva inställning till skolning och allas vilja att utvecklas i sitt arbete hyllas av Tiina. Vid sidan om arbetet går Tiia en ledarskapsutbildning för specialläkare som anordnas av Läkarförbundet i Finland. Som överläkare spenderar Tiina också ett par dagar i veckan med administrativa uppgifter.

 
– Arbetet förblir ändå hanterbart. En bra motvikt till arbetet är vardagslivet med barn, joggning, yoga och att röra sig i naturen, sammanfattar Tiina.