Slumpen ledde till jobbet som företagshälsovårdare på TT Botnia

Företagshälsovårdare

Eveliina Heiskari från Vasa tog sin hälsovårdarexamen vid Vasa yrkeshögskola våren 2023. Heiskari, som hade arbetat som närvårdare sedan 2009, blev företagshälsovårdare lite av en slump.

 

”Under mina studier hade jag ingen aning om att jag kunde hitta en passande arbetsplats för mig inom företagshälsovården. Jag gjorde min praktik på TT Botnia, och det öppnade mina ögon för den här möjligheten till karriärsbyte.”

 

Heiskari började på TT Botnia praktiskt taget direkt efter skolan.

 

Vid tiden för min examen sökte jag jobb som motsvarade min utbildning och hittade en annons där TT Botnia sökte hälsovårdaer till telefon- och chattrådgivningen. Jag skickade in ansökan och till all lycka fick jag jobbet. För tillfället är jag den enda företagshälsovårdaren på TT Botnia som delar sin arbetstid mellan distansrådgivning och sina egna företagshälsovårdskunder.

 

Arbetsbeskrivningen underlättar balansen mellan arbete och familjeliv.

 

Jag har möjlighet att jobba på distans, och att dessutom kunna byta till dagarbete var viktigt för mig med tanke på att mina barn är små.

PROAKTIVITET OCH EN VILJA ATT LÄRA SIG RÄCKER LÅNGT

 

Enligt Heiskari kräver rollen som företagshälsovårdare – liksom alla jobb inom vården – bra kommunikationsförmåga och empati.


Empati, förmågan att kunna lyssna och sociala färdigheter är grundläggande krav inom vården, men inom företagshälsovården behövs också självstyrning och proaktivitet. I det här arbetet får jag planera mina egna arbetsdagar, vilket skiljer sig från att arbeta på till exempel en hälsocentral eller mödrarådgivning.


Rollen som företagshälsovårdare inom distansrådgivningen är enligt Heiskanen omväxlande och det ger en frihet i utförandet av arbetet.


Digitaliseringen gör att jag inte är bunden till någon specifik plats, men den har också medfört utmaningar eftersom arbetsbeskrivningen på TT Botnia är helt ny. Ibland kontaktas jag också i ärenden som inte direkt hör till mitt område, men då försöker jag självklart lösa och vägleda kunderna vidare. Flexibilitet krävs alltså ibland.

Heiskari är nöjd med sitt karriärbyte.


Mitt jobb är intressant, självständigt och ger möjlighet till kontinuerligt lärande. Flexibiliteten är fantastisk under de här hektiska åren.


STÖD ARBETSGIVAREN OCH KOLLEGORNA

 

Att komma in i de nya arbetsuppgifterna har enligt Heiskari varit givande men ibland också utmanande.

 

Även om jag har möjlighet att arbeta på distans, så tillbringar jag ändå mestadels mina arbetsdagar på enheten I Vasa. Det är trevligt att träffa kollegorna, och jag har fått stöd och råd från dem när jag har lärt mig det nya. Min chef uppmuntrar också till vidareutbildning, och jag har alltid fått svar om jag har haft några frågor. Jag känner att TT Botnia verkligen bryr sig om personalens välmående, vilket syns i flexibla arbetssätt och arbetstider.

På fritiden rensar Heiskari tankar nagenom att träna.

 

 Jag går på gym och gruppträningspass och är mycket utomhus. På så sätt orkar jag bättre i vardagen.