Företagshälsovårdssekreterare med hjärta för kunderna

Företagshälsovårdssekreterare Aija Viertola

Aija Viertola har arbetat som företagshälsovårdssekreterare i över 20 år. Hon började sin karriär vid Vasa stads företagshälsovård, som senare blev Vasa regionala företagshälsovård, och slutligen TT Botnia år 2021. Viertola har sett en stor förändring i informationshanteringen under sin karriär, men en sak har förblivit densamma: vikten av kundservice. 

 

Viertola beskriver sitt arbete som mångsidigt, även om huvudfokus ligger på kundservice. En typisk arbetsdag kan bestå av att ta emot meddelanden från kunder via telefon, svara på samtal, göra bokningar till hälsovårdare och fysioterapeuter för kunders räkning samt assistera personalen i tekniska frågor. Ibland ingår också så kallade arkivskift, där patientpapper skannas och förfrågningar om dokument hanteras. 

 

– Dessutom är jag involverad i olika utvecklingsprojekt och fungerar som kundserviceansvarig på TT Botnia. Arbetsgivaren har alltid varit mycket positiv till utbildning, och jag har deltagit i fortbildningar genom åren. 

 

Viertola började sin karriär i början av 80-talet, när hon utbildade sig till merkonom. På sitt första jobb i Vasa skrev hon rent läkares diktering. 

 

– På den tiden gjordes renskrivningen på skrivmaskiner. Sedan dess har vi kommit långt med dagens molntjänster och elektroniska patientdatasystem. Trots detta är det viktigaste och bästa med mitt arbete nöjda kunder och att kunna hjälpa dem framåt eller erbjuda lösningar på deras problem. 

TT Botnia har en god arbetsatmosfär 

 

 

Viertola arbetar vid enheten i Vasa, och i hennes team arbetar fyra företagshälsovårdssekreterare. Dessutom har TT Botnia företagshälsovårdssekreterare i regionerna (Suupohja, Järvi-Pohjanmaa och JIK). 

 

– Vårt team är fantastiskt, och kollegorna gör verkligen att man orkar med arbetet. Vi flexar sinsemellan när det gäller till exempel semester och arbetspass. Vårt team består av människor med olika kunskaper, vilket gör samarbetet enkelt. En ridaktivitetet på en personalvårdsdag utvecklades till en gemensam hobby med några av företagshälsovårdarna, och vi har även varit på ridläger, berättar Viertola. 

 

De viktigaste egenskaperna för en företagshälsovårdssekreterare är enligt henne flexibilitet, ett människonära arbetssätt och stresstålighet. 

 

– I det här jobbet måste man tycka om människor och vara beredd att hjälpa dem. Man måste också kunna hantera stress. Bra rutiner hjälper till att klara av arbetet – det är inte så mycket mötet med människor som tröttar ut mig, utan snarare de ständiga förändringarna i arbetsverktygen, dvs. olika system och uppdaterade lagar. Att ständigt lära sig nya saker kan ibland kännas betungande, men stödet från kollegor och att arbeta mot samma mål hjälper även där. 

 

På frågan om Viertola skulle rekommendera TT Botnia som arbetsgivare, svarar hon utan att tveka. 

 

– Absolut! Vi har en tät och varm arbetsgemenskap, så vår arbetsatmosfär är god. Vi har en platt hierarki där alla från läkare, till hälsovårdare och sekreterare ryms vid samma bord. Dessutom har vi fått bra feedback från praktikanter om hur vi inkluderar dem i teamet och ger en god introduktion till arbetsuppgifterna. 

 

Fritid i naturen 

 

Efter arbetsdagen slappnar Viertola av genom att spendera tid i naturen. Hon har två hundar som hon går på promenader med. Hon njuter också av att vara på stugan och tillbringa tid med sitt barnbarn. 

 

– På fritiden är det viktigt att koppla av och spendera tid med saker som inte har med arbetet att göra. Det hjälper till att orka, och är ett bra tips för alla som arbetar.