”Som företagspsykolog kan jag hjälpa i tid”

Företagspsykolog Anu Storm

Under sina över 20 år som psykolog har Anu Storm, TT Botnias ansvariga företagspsykolog, hunnit med en hel del: en tid som skolpsykolog, jobb inom specialsjukvården på barn-, vuxen- och ungdomspsykiatrin samt en egen psykoterapeutmottagning. För fyra år sedan började Anu jobba som företagspsykolog. Ett meningsfullt arbete och en inspirerande utvecklingsinriktad arbetsgemenskap motiverar Anu i hennes arbete.

 

Anu Storm sökte tjänsten som företagspsykolog vid TT Botnia i Vasa hade hon jobbat länge inom psykiatrin och kände att det var viktigt med en förändring.

– Jag ville göra större skillnad och påverka i tillräckligt god tid, och få vara med om positiva svängningar för klienterna. Den här önskan har gått i uppfyllelse. Det bästa med mitt jobb är när en klient hittar en ny yrkesmässig självkänsla, inspireras och hittar tillbaka till jobbglädjen som varit försvunnen. Många människor drabbas av utmattning av olika skäl, och att tillsammans utforska detta och att hitta orsaken är inspirerande, berättar Anu.

 

 

 

Genom att kvalificera sig till företagspsykolog och arbeta på TT Botnia har Anu delvis fått ändra sin uppfattning om arbetet som företagspsykolog. Arbetet är mer varierat, och förändringar i samhället påverkar i hög grad fokusen i arbetet.

– Den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ses till exempel hos oss i orken bland förskole- och skolpersonal. På samma sätt syns bristen på vårdare och hälsovårdskrisen. Vårt uppdrag är att ge ett multiprofessionellt stöd för att alla yrkesgrupper ska orka, så att de anställda kan göra sina jobb bra.

 

Bredare påverkan

 

Anu känner att hennes förmåga att se sammanhang och helheter är en viktig styrka, eftersom den ger henne möjlighet att påverka saker i större utsträckning i samarbete med arbetsgivarorganisationen. Jobbet är så mycket mer än att ha klientmottagning.

– Jag sprider mitt psykologiska kunnande till arbetsplatser till exempel genom att föreläsa om fenomen som påverkar arbetsgemenskapen eller genom att utbilda förmän inom olika teman, som växelverkan. Om en arbetsplats har en utmaning de vill göra något åt kan jag hälsa på och prata om olika slags stöd och lösningar, det vill säga jobba med arbetsgemenskapen. Jag är väldigt förtjust i att utbilda och interagera, berättar Anu.

”Det bästa med mitt jobb är när en klient blir inspirerad igen och hittar tillbaka till den försvunna jobbglädjen.”

Uppskattning och entusiasm

 

I sin egen arbetsgemenskap på TT Botnia uppskattar Anu stödet från kollegorna och arbetsplatsens framåtanda. Anu har också möjlighet att själv påverka sin arbetstid så att hon kan driva sin egen psykoterapeutmottagning vid sidan om jobbet.

 

– Jag har erfarenhet av många olika typer av arbetsgemenskaper. På TT Botnia uppskattar jag speciellt det utvecklingsinriktade arbetsgreppet och det faktum att varje anställds kompetens uppskattas. Multiprofessionellt samarbete känns som en rikedom, och vår arbetsgemenskap är en psykologiskt trygg plats, vilket innebär att det är ok att behöva och stötta varandra. Det här gör att vi kan betjäna våra klienter ännu bättre. Det känns bra att vara en del av vårt psykologteam,” berömmer Anu.

”Det känns bra att vara en del av vårt psykologteam.”

Välbefinnande och återhämtning

 

Yrket som företagspsykolog kombinerar många viktiga saker i Anus liv: nyfikenhet på världen, en önskan att hjälpa och bisysslan som idrottsinstruktör.

– Jag har dragit gruppklasser i nästan 30 år, ända sedan studietiden i Tammerfors. Jag ser också företagspsykologens arbete som en slags hälsocoaching: jag kan motivera friska arbetande människor att identifiera sina egna resurser och hjälpa dem att hitta metoder för återhämtning som passar just dem. Det är oerhört viktigt eftersom arbetet tar upp en så stor del av livet, berättar Anu.

TT Botnian Työterveyspsykologi Anu Storm viihtyy vapaa-ajalla vaeltamassa.
TT Botnias företagspsykolog Anu Storm trivs i naturen på fritiden.

”Man ska inte bara orka med jobbet,
man ska också kunna njuta av det.”

Som mamma till tre nästan vuxna barn, vet Anu hur hennes egna batterier laddas bäst – åtminstone i det här skedet av hennes liv. Förutom träningen och avkoppling med familjen, behöver Anu uppleva naturen så att det känns.

 

– Jag tycker om extrema förhållanden, att vandra i fjällen eller vid en stuga i skärgården. Att klara av naturens förhållanden är givande. Men man ska inte bara orka med jobbet, man ska också kunna njuta av det och känna entusiasm. För mig betyder välbefinnande att jag känner att jag gör ett viktigt arbete.