TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Förändrat arbetsliv – förändrad företagshälsovård

TT Botnias företagshälsovårdspersonal har märkt hur det förändrade arbetslivet påverkar människors välbefinnande. Distansarbete har ökat markant sedan coronapandemin, vilket har påverkat arbetslivet och därmed också människorna på många sätt.


Tiina Lehtinen, överläkare vid TT Botnias företagshälsovård, och Anu Storm, ansvarig företagspsykolog, konstaterar att stressen i arbetslivet har ökat under de senaste åren. De är framför allt oroliga för hur unga arbetstagare som just har kommit ut i arbetslivet ska orka.

 

–  Psykisk ohälsa och därmed sammanhörande utmaningar med att klara av arbetet märks på mottagningarna. Den ekonomiska och samhälleliga osäkerheten är också en påfrestning för människor i alla åldrar, utöver arbetsbelastningen, säger Lehtinen.

 

Enligt företagspsykologen Storm handlar arbetslivet om att få ut det mesta av människor.

 

–  Kravet på självständighet och autonomi gör att alla inte nödvändigtvis kan sätta gränser för sitt arbete. Detta kan leda till utmattning.

 

Enligt Storm är självledarskap viktigt, men det är inte lätt. Många arbetstagare är för samvetsgranna och tar på sig för mycket ansvar. Det är viktigt att chefen hjälper arbetstagarna att känna igen sina egna gränser och ställa upp realistiska mål.

Företagshälsovården svarar mot föränderliga behov

 

På TT Botnia svarar företagshälsovården på de utmaningar som ett förändrat arbetsliv för med sig bland annat genom att erbjuda flexibla tjänster.

 

–  Flexibiliteten i företagshälsovårdens tjänster är en positiv sak. Företagshälsovårdens uppgifter kan genomföras på plats eller på distans, beroende på hur behovet ser ut. Det behövs inte alltid ett traditionellt fysiskt läkarbesök på mottagningen – många ärenden kan till och med skötas smidigare på distans, säger Lehtinen.


 

Det går också alldeles utmärkt att erbjuda företagspsykologens tjänster på distans. Med hjälp av en distansanslutning kan arbetstagarna söka hjälp och stöd när det passar dem bäst. Distansmöjligheten kan också sänka tröskeln för arbetstagare att söka hjälp eftersom de inte behöver lämna hemmet.

 

Flexibla tjänster och främjande av välbefinnande på arbetsplatsen är viktiga sätt att förebygga arbetsrelaterad stress och främja arbetstagarnas hälsa.