Aluetyöterveydestä TT Botnia Oy 1.1.2021

  • Vaasan Aluetyöterveys –liikelaitoksen toiminta muuttuu osakeyhtiöksi 1.1.2021 alkaen.
  • Nykyiset asiakassuhteet ja sopimukset siirtyvät TT Botnia Oy:n sopimuksiksi entisenlaisina.

Tausta

  • Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla Vaasan kaupungin tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut.
  • Vaasan kaupunginhallituksen ja sen yleisjaoston päätöksellä Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen toiminta siirtyy TT Botnia Oy:lle liikkeen luovutuksella.
  • Järjestely on Vaasan kaupunkikonsernin sisäinen eikä siitä aiheudu muutoksia sopimusten sisältöön eikä yrityksille tuotettuihin palveluihin.

Toimenpiteet

  • Työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta tehdyt sopimukset siirretään sellaisenaan TT Botnia Oy:lle.
  • Mikäli asiakasyritys ei ilmoita sopimuksen irtisanomisesta siirron ajankohtaan 1.1.2021 mennessä, katsotaan sopimuksen siirtyneen TT Botnia Oy:n vastattavaksi.
  • 1.1.2021 jälkeen sopimus on irtisanottavissa normaalisti sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Yrityksiä on ohjeistettu vaihtamaan järjestelmiinsä Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen ja yrityksen välillä voimassa olevaa sopimusta koskeviin tietoihin TT Botnia Oy:n nimen, Y-tunnuksen (2995396-4) sekä tilinumeron FI6556700820353330 1.1.2021 alkaen.

Sopimuksen siirtoon liittyvissä asioissa lisätietoja antaa tarvittaessa:
toimitusjohtaja Timo Ylilauri, puh. 044 796 6180 tai sähköposti timo.ylilauri@ttbotnia.fi tai yrityksen oma työterveyshoitaja.