1.3.2023 aloittaa TT Botnia Oy:n uusi tytäryhtiö YritysBotnia Oy

1.3.2023 alkaen TT Botnia Oy:n uusi tytäryhtiö YritysBotnia Oy tuottaa jatkossa TT Botnian markkinoilla toimivien yritysasiakkaiden, yhdistysten ja yrittäjien työterveyshuollon palvelut ja TT Botnia Oy tuottaa edelleen jatkossakin normaalisti kunta- ja kuntayhtymäomistajiensa työterveyshuollon palvelut.

 

Yhtiöittäminen ei aiheuta muutoksia nykyisiin työterveyshuollon palvelusopimuksiin tai niiden sisältöön. Palveluiden tuottamisesta tehdyt sopimukset siirretään sellaisenaan YritysBotnia Oy:lle ja palvelut jatkuvat entisellään tytäryhtiömme kautta. Palvelut tuotetaan jatkossa edelleen samoissa toimipisteissämme kuin aikaisemminkin.

 

Mikäli ette ilmoita sopimuksen irtisanomisesta siirron ajankohtaan 1.3.2023 mennessä, katsotaan sopimuksenne siirtyneen tytäryhtiömme YritysBotnia Oy:n vastattavaksi. Tämän jälkeen sopimus on irtisanottavissa normaalisti sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Emo- ja tytäryhtiöksi jakautumisen ja muutoksen syynä on Hankintalaki, ja sen merkittävästi tiukentuneet uudet määräykset ja rajoitukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2023.

 

Yrityksiä pyydetään vaihtamaan järjestelmiinsä TT Botnia Oy:n ja yrityksen välillä voimassa olevaa sopimusta koskeviin tietoihin 1.3.2023 alkaen seuraavat uudet alla olevat tiedot;

 

·         uusi nimi: YritysBotnia Oy

·         uusi Y-tunnus: 3296715-2

·         uusi tilinumero: FI09 5670 0820 4280 58

 

Sopimuksen siirtoon liittyvissä asioissa lisätietoja antaa tarvittaessa:

oma työterveyshoitaja tai toimitusjohtaja Timo Ylilauri, gsm.  044 796 6180 tai sähköposti timo.ylilauri@ttbotnia.fi

 

Yhteistyöterveisin

TT Botnia Oy ja YritysBotnia Oy