TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Vid misstanke om koronavirus kontakt enbart per telefon

VID MISSTANKE OM KORONAVIRUS KONTAKT ENBART PER TELEFON.

  • I FÖRSTA HAND TILL HÄLSOVÅRDSCENTRALEN PÅ DEN EGNA ORTEN INOM DESS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER OCH UNDER ÖVRIGA TIDER TILL CENTRALSJUKHUSET (Vcs tfn: 06 213 1310 eller 06 213 1001).
  • En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535.

TT Botnias företagshälsovårds rådgivnings- och handledningstelefon (företagshälsovårdare) tfn: 06-521 5502 (kl 8-12)

INGA BESÖK!

Coronavirussmitta bör misstänkas ifall patienten vistats på epidemiområde högst två veckor innan symptomen uppstått. Misstanke förutsätter alltså alltid vistelse på epidemiområde eller närkontakt med en bekräftad coronaviruspatient. Ett andra kriterium för misstanke är en till coronaviruset lämplig sjukdomsbild: feber och symptom för infektion i andningsvägarna (och/eller hosta, andningssvårigheter) och/eller lunginflammationsfynd. Ifall det utifrån ovannämnda kriterier vaknar misstanke om coronavirussmitta, bör hälsovårdscentralen eller centralsjukhuset först alltid kontaktas per telefon.

I Finland har konstaterats smittofall av coronaviruset COVID-19 som försäkrats på laboratorium. THL följer situationen i Finland samt den internationella situationen. Det är viktigt att snabbt identifiera infektioner, så att man kan minska fortsatt smitta med effektiva bekämpningsåtgärder. I de finska sjukhusen finns god beredskap att undersöka och sköta coronavirusinfektioner under isolerade omständigheter.

Koronavirussmittor kan förebyggas genom god hand- och hosthygien:

  • Tvätta händerna med vatten och tvål
  • Använd handdesi
  • Hosta i näsduk eller i ärmen, inte fritt mot andra människor eller i handflatan

Mer information från THL:s webbsidor:

 

Vasa Regionala Företagshälsovård meddelande 26.2.2020, uppdaterad 3.3.2020.

Dela