TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

1.1.2023 Dagpenning vid smittsam sjukdom

Temporära ändringar som avser beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla

För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dessutom förkortas ansökningstiden för dagpenningen vid smittsam sjukdom från 6 månader till 2 månader.

Den temporära lagstiftning som gäller sjukförsäkringslagen och som inverkar på dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla 31.12.2022. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en smittskyddsansvarig läkare, och dagpenningen kan inte längre fås utifrån ett intyg av en annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Om frånvaro från arbetet och inkomstbortfall på grund av en smittsam sjukdom har börjat senast 31.12.2022, kan dagpenning vid smittsam sjukdom fortfarande sökas enligt de temporära bestämmelserna. Som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom duger då ett intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare som arbetar inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. Av intyget ska framgå att coronasmitta har konstaterats med ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentest och att deltagande i arbete inte rekommenderas på grund av risk för smittspridning. Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom är 6 månader.

Om frånvaro från arbetet eller inkomstbortfall på grund av en smittsam sjukdom börjar 1.1.2023 eller senare, förutsätter beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i välfärdsområdet. I så fall är den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom 2 månader.

Dela