TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

7 tips för arbetsgivaren för en fungerande förkylningssäsong

Hösten för med sig mörkare dagar och en förkylningssäsong som kan utmana arbetstagarnas ork och välmående på arbetsplatsen. Arbetsgivarna har därför en viktig roll i att stödja sina anställda i de utmaningar som årstiden för med sig. Vi samlade 7 tips som kan hjälpa de anställda att orka i höstmörkret.

1. Influensavacciner: Minska på sjukdagarna och främja välmåendet genom att erbjuda de anställda influensavaccin. Informera och påminn dem aktivt om var och när de kan få vaccinet.

 

2. Sjukledighetspraxis: Ge tydliga anvisningar om sjukledighetspraxis och berätta för de anställda vad företagshälsovårdsavtalet täcker. Påminn också om att man inte ska komma på jobb när man är sjuk.

 

3. Resursering: När olika förkylningar är i farten kan det hända att många i ett team är på sjukledighet samtidigt, vilket utgör en utmaning för personalresurseringen. Var uppmärksam på det här redan i förväg och undvik att de anställda blir överbelastade.

 

4. Stöd för det psykiska välmåendet: Erbjud stödtjänster inom psykisk hälsa till exempel genom att erbjuda möjlighet att besöka företagspsykologen.

 

5. Delning av information: Erbjud de anställda information om hur de kan upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Tips på motion, mångsidig kost och tillräcklig sömn kan hjälpa dem att hålla sig friska.

 

6. Uppmuntra till pausgymnastik: Påminn arbetstagarna om regelbundna pauser och uppmuntra dem att ha pausgymnastik under dagen. Fysisk aktivitet hjälper att upprätthålla energinivån och minska på stressen.

 

7. Lyssna och var närvarande: Var angelägen om att kommunikationen med de anställda är öppen. Lyssna på deras behov och fråga hur du bäst kunde stödja deras ork under denna krävande årstid.

 

 

Genom att skapa en miljö som främjar hälsa och välbefinnande kan arbetsgivare försäkra sig om att deras team hålls friska och motiverade året om. Vi hjälper dig att uppnå detta mål!